โดนชนแล้วหนี ไม่มีกล้องหน้ารถ หาชื่อเจ้าของทะเบียนเบียนรถได้ไหม

2,890

กล้องหน้ารถ คือฮีโร่ที่จะบันทึกภาพเหตุการณ์ทุกอย่างบนถนนให้กับคุณ เผื่อวันใดวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้น เช่น รถชนท้าย รถชนเสาไฟฟ้า ขับรถหลับใน ฯลฯ บริษัทประกันจะได้นำคลิปเป็นหลักฐานพิสูจน์ว่าใครถูกหรือผิด รวมไปถึงการโดนชนแล้วหนีด้วยที่มีภาพบันทึกภาพว่าคู่กรณีเป็นใคร แล้วถ้าไม่มีกล้องหน้า

รถยนต์แต่จำเลขทะเบียนได้ อยากหาชื่อเจ้าของทะเบียน เช็กป้ายทะเบียนรถว่าเป็นใครได้หรือเปล่า เพื่อให้คู่กรณีมารับผิดชอบค่าเสียหาย มาหาคำตอบเรื่องราวการค้นหาเจ้าของป้ายทะเบียนในบทความนี้เลยครับ

เช็คป้ายทะเบียนรถ ว่าเป็นของใคร ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

 

ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หากหาชื่อเจ้าของทะเบียนรถโดนพลการ!

แม้จะโชคร้ายที่ไม่มีกล้องหน้ารถไว้บันทึกคู่กรณีชนแล้วหนี แต่ยังโชคดีที่จำทะเบียนรถได้เลยอยากเช็คป้ายทะเบียนรถ หาชื่อเจ้าของทะเบียนรถว่าเป็นใคร เพราะต้องการให้คู่กรณีรับผิดชอบค่าเสียหาย ไม่สามารถไปที่กรมการขนส่งแล้วขอเช็กทะเบียนรถชนแล้วหนีในฐานะบุคคลทั่วไปได้เลย เพราะถือว่าผิดกฎหมาย

โดย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตราที่ 3 ระบุเอาไว้ว่า ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามมาตรา 5, 6, 7, 8, 9, 10 หรือ 11 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ซึ่งมาตราที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 คือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นการกระทำที่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ดังนั้น การเช็กทะเบียนรถว่าเป็นของใครด้วยวิธีพลการ จึงมีโทษผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ แต่ถ้าอยากจะหาชื่อเจ้าของทะเบียนรถว่าเป็นใคร มีวิธีอยู่ครับ

ที่มา : พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

เช็กป้ายทะเบียนรถชนแล้วหนี ว่าเป็นของใคร ทำยังไง

 

เช็กป้ายทะเบียนรถชนแล้วหนีว่าเป็นของใคร ต้องเตรียมอะไรบ้าง

โดนชนแล้วหนี ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธีเช็กป้ายทะเบียนรถว่าเป็นของใคร โดยคุณสามารถยืนคำร้องได้ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งของจังหวัด เพื่อขอตรวจสอบรายชื่อข้อมูลทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าว ซึ่งต้องเตรียมเอกสารที่แสดงหลักฐานว่าทำไมจึงต้องมาขอเช็กป้ายทะเบียนรถ คือ

6 เอกสารที่ต้องใช้เช็กทะเบียนรถชนแล้วหนี ว่าเป็นของใคร

 • บัตรประชาชน (ตัวจริงและสำเนา พร้อมเซ็นสำเนาให้ครบถ้วน)

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล​ (ตัวจริงและสำเนา พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจให้ครบทุกคน) กรณีสำเนาต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามให้ครบถ้วนพร้อมประทับตรานิติบุคคลในเอกสารทุกฉบับ (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนามทุกคน

 • หนังสือนำส่งเรื่องของหน่วยงานของรัฐขอตรวจดูหรือขอสำเนาเอกสาร (ฉบับจริง) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ขอตรวจดูหรือขอสำเนาเอกสาร

 • สำเนาหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาให้ครบถ้วน กรณีบริษัทประกันภัยเป็นผู้ขอตรวจดูหรือขอสำเนาเอกสาร

 • สำเนาใบอนุญาตทนายความ หรือสำเนาใบแต่งทนาย กรณีทนายความเป็นผู้ขอตรวจดูหรือขอสำเนาเอกสาร

 • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตำรวจที่เกิดเหตุ (ฉบับจริง และสำเนา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาให้ครบถ้วน)

ค่าธรรมเนียมในการขอเช็กป้ายทะเบียนรถชนแล้วหนี

 • ค่าคำขอ ฉบับละ 5 บาท
 • ค่าขอค้นเอกสารรถยนต์ ครั้งละ 50 บาท
 • ค่าขอค้นเอกสารรถมอเตอร์ไซค์ ครั้งละ 10 บาท
 • ค่ารับรองสำเนา แผ่นละ 20 บาท

และนี่เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้เมื่อโดนชนแล้วหนีว่าจะหาชื่อเจ้าของทะเบียนรถยนต์ เช็กป้ายทะเบียนรถยนต์ว่าใครเป็นเจ้าของกับกรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งในแต่ละจังหวัดเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการรับผิดชอบตามความเสียหาย ถ้าไม่มีกล้องหน้ารถก็ควรที่จะจดจำป้ายทะเบียนรถยนต์ให้แม่นยำด้วยครับ

โดนชนแล้วหนี ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม

 

ถ้าโดนชนแล้วหนี ประกันรถยนต์จะจ่ายค่าเสียหายให้ไหม?

จะไม่พูดถึงเรื่องประกันรถยนต์ก็ไม่ได้ เพราะโดนชนแล้วหนีทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย จะให้ตามหาตัวคู่กรณีก็ต้องใช้เวลา เพราะสิ่งแรกที่ต้องโทรหาคือบริษัทประกันเพื่อแจ้งเหตุ ทำให้คุณกำลังกังวลว่า โดนชนแล้วหนีประกันรถจ่ายไหม คำตอบคือ “จ่าย” แต่อยู่ที่เงื่อนไขของประกันรถยนต์ที่คุณได้ซื้อเอาไว้ว่าเป็นประกันรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทใด เช่น

โดนชนแล้วหนี แต่มีประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นกรณีภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น รถไฟไหม้ รถน้ำท่วม หรือการเกิดอุบัติเหตุบนถนน เช่น รถชนท้าย รถเฉี่ยวกัน หรือรถชนแบบไม่มีคู่กรณี เช่น ขับรถชนเสาไฟฟ้า ซึ่งในกรณีที่โดนชนแล้วหนี เป็นการชนแบบไม่มีคู่กรณี แล้วหาคู่กรณีไม่ได้จริงๆ ตามจับตัวไม่ได้ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไข แต่ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกเพิ่มเติมด้วยครับ

โดนชนแล้วหนี แต่มีประกันรถยนต์ชั้น 2+ หรือ ประกันรถชั้น 3+

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ และ ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองรถยนต์ในกรณีที่มีคู่กรณีเท่านั้น ดังนั้น หากโดนชนแล้วหนี ถ้าหาคู่กรณีได้ หรือจำเลขทะเบียนรถได้จึงไปหาชื่อเจ้าของทะเบียนรถก็สามารถเคลมประกันรถยนต์ได้ แต่ถ้าไม่สามารถหาได้เพราะจำเลขทะเบียนไม่ได้ ประกันรถยนต์ก็จะไม่คุ้มครอง เพราะถือว่ารถชนแบบไม่มีคู่กรณี

ดังนั้น ประกันรถยนต์ประเภท 1 ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีที่สุดครับ หากเกิดเหตุการณ์ชนแล้วหนีขึ้นมาจริงๆ ก็สามารถใช้สิทธิ์เคลมประกันรถยนต์ได้โดยกังวลเรื่องค่าเสียหายน้อยลง แล้วค่อยหาชื่อเจ้าของทะเบียนรถ เช็กป้ายทะเบียนว่าเป็นของใครตามทีหลัง ซึ่งประกันรถยนต์ชั้น 1 แบบผ่อนมีที่ประกันติดโล่

 

สรุป

โดนชนแล้วหนี ไม่มีกล้องหน้ารถที่บันทึกภาพเหตุการณ์ แต่จำป้ายทะเบียนได้เลยอยากหาชื่อเจ้าของทะเบียนรถ เช็กป้ายทะเบียนรถว่าเป็นของใคร สามารถทำได้ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักขนส่งในพื้นที่เขตโดยต้องมีเอกสารในการทำเรื่องด้วย ไม่อย่างนั้นจะถือว่าผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งในเหตุการณ์นี้สิ่งเดียวที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงเรื่องค่าเสียหายได้คือ  ประกันรถยนต์” ครับ!สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันรถยนต์

กรอกข้อมูลติดต่อ

นอกจากประกันรถยนต์ อยากได้อะไรเพิ่ม?
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  58,092
 • 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2023 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  14,265
 • วางแผนต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน และต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  ไม่อยากขาดต่อใบขับขี่ ทำความเข้าใจการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน เพื่อวางแผนและเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ป้องกันการทำผิดกฎหมายจราจร
  9,809