ประกันสุขภาพ

เบี้ยเดียวทุกวัย จ่ายตามจริง

 • นอนโรงพยาบาล จ่ายตามจริง
 • จ่ายเบี้ยราคาเดียวทุกช่วงอายุ
 • ลดหย่อนภาษีได้

ประกันที่แนะนำ

คัดมาแล้ว!! คุ้มที่สุด

สำหรับคนที่มีประกันอยู่แล้ว
ซื้อเสริม เพิ่มความคุ้มครอง

ทิพยประกันภัย
 • นอน รพ.(IPD) จ่ายสูงสุด 600,000 บาท/ปี
 • ค่าห้อง-ค่าอาหาร สูงสุด 7,000 บาท/วัน
 • ค่ารักษาผู้ป่วยนอก ไม่นอน รพ.(OPD) สูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง/วัน
 • มีเงินชดเชยรายได้ สูงสุด 1,000 บาท/วัน
 • มีค่าใช้จ่ายร่วมค่าห้อง-ค่าอาหาร เริ่ม 1,000 บาท/วัน
เบี้ย 15,000 บาท/ปี

สำหรับคนที่ยังไม่มีประกัน
จ่ายเบี้ยเดียวจบ คุ้มครองตามจริง

ทิพยประกันภัย
 • นอน รพ.(IPD) จ่ายสูงสุด 500,000 บาท/ปี
 • ค่าห้อง-ค่าอาหาร สูงสุด 6,000 บาท/วัน
 • ค่ารักษาผู้ป่วยนอก ไม่นอน รพ.(OPD) สูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง/วัน
เบี้ย 15,000 บาท/ปี

ทำไมจึงควรมี ประกันสุขภาพติดตัว

มีไว้ หมดกังวล อุ่นใจแน่นอน

health

เพิ่มความอุ่นใจในยามเจ็บป่วย
ที่คาดเดาล่วงหน้าไม่ได้

คุ้มครองค่าใช้จ่ายครอบคลุมเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล รวมไปถึงเงินชดเชย
และนำไปลดหย่อนภาษีได้


นอน รพ.จ่ายตามจริง

สูงสุด 600,000 บาท/ปี

ค่าห้อง

สูงสุด 7,000 บาท/คืน

ค่ารักษาผู้ป่วยนอก ไม่นอน รพ.

สูงสุด 2,000 บาท/วัน

แนะนำขั้นตอน การเคลม

เคลมง่าย สบายใจได้ทุกเวลา
พร้อมให้บริการมั่นใจทุกงาน เคลม 24 ชั่วโมง
ดูขั้นตอนการเคลม
เคลมประกัน


แนะนำสำหรับคุณ

คัดมาแล้ว!! คุ้มที่สุด

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เบี้ยเริ่มต้น วันละ 1 บาท
เบี้ยเริ่มต้น
365 บาท/ปี
สนใจ


พร้อมเคียงข้างให้บริการ

ดูแลครบทุกขั้นตอน

ติดต่อประกันติดโล่

หมายเหตุและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ


 • เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมค่าอากรแสตมป์ 0.4% แล้ว
 • คุ้มครองผู้เอาประกันภัยรายใหม่ อายุ 15 – 70 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ รวมถึงการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูก เจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บใดๆ หรือการเจ็บป่วยใดๆ รวมถึงการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) จะพิจารณาจากการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐาน ทางการแพทย์ และต้องสอดคล้องกับมาตรฐานตามแนวเวชปฏิบัติฉบับปัจจุบันในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเกิดการ บาดเจ็บใดๆ การป่วยใดๆ หรือการติดเชื้อใดๆ
 • การเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้งหรือมากกว่านั้นด้วยสาเหตุโรคเดิม จะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้ใช้วงเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยู่จากการเข้ารับการรักษาในครั้งแรก
  • หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกเกินกว่า 90 วันโดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้นับเป็นวงเงินผลประโยชน์ใหม่
 • ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ให้รวมถึงการรักษา ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาเป็นครั้งแรก โดยจ่ายไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์
 • มีบัตรประกันสุขภาพให้ผู้เอาประกันใช้สิทธิได้ที่โรงพยาบาลในโครงการทั่วประเทศ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัทประกันภัยในฐานะผู้รับประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยตกลงซื้อประกัน เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัยและประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทนผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น ไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทิพย พรีเมี่ยม
 • ขอสงวนสิทธิ์ เรื่องข้อยกเว้นทั่วไปสำหรับประกันภัยสุขภาพ ให้เป็นไปตามที่บริษัทประกันพิจารณาและกำหนด
 • เงินติดล้อเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น และผลิตภัณฑ์ประกันภัยรับประกันภายใต้เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ว 00015/2556
 • กรมธรรม์ประกันสุขภาพเฮลท์แคร์ ซัพพอร์ท และเฮลท์แคร์ คอมฟอร์ท เป็นของ บมจ. ทิพยประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัยผ่านช่องทาง ออนไลน์ (Website) ทุกครั้ง
 • ติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 1501 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการซื้อประกันสุขภาพ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน และสามารถพูดคุยกับเราผ่าน Chat ได้ที่ Facebook เงินติดล้อ

QA

คำถามที่พบบ่อย

ศัพท์ประกันสุขภาพที่ควรรู้

 1. ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD – Outpatient Department) : คือ ประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่า สามารถเข้ารับการรักษา รับยา และกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้เลย โดยไม่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล เช่น เป็นไข้หวัดเล็กน้อย มีอาการท้องเสีย มีอาการปวดศีรษะ ตาแดง
 2. ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (IPD – In Patient Department) : คือ ประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่า ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งจะคุ้มครอง ค่าห้องพัก ค่าอาหารและยา ค่าแพทย์เยี่ยม ค่าพยาบาล ค่าผ่าตัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาล (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์)
 3. ทุนประกันสุขภาพ : คือ วงเงินความคุ้มครองที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับเราเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยจะดูแลครอบคลุมการเข้ารับการรักษาตามกระบวนการการรักษาของแพทย์
 4. เบี้ยประกันสุขภาพ : คือ จำนวนเงินที่เราจ่ายให้กับบริษัทประกัน เป็นรายงวด เช่น รายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี เพื่อแลกกับการรับวงเงินความคุ้มครองที่บริษัทประกันจะให้กับเราและสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันมะเร็ง เบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ 3 บาท* ให้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 600,000 บาท พร้อมค่าเดินทางไปรับการรักษา และค่าสินไหมทดแทนทันทีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก รับเลยเงินก้อน สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 5. สภาพที่เป็นก่อนการเอาประกัน : คือ อาการและโรคที่แพทย์เคยวินิจฉัยว่าป่วย ก่อนการทำประกัน ซึ่งประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไข “ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกัน” ดังนั้นหากมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ไต หรืออื่นๆ ก่อนทำประกันสุขภาพ ก็จะไม่สามารถเคลมรับวงเงินค่ารักษาพยาบาลในโรคนั้นๆ จากบริษัทประกันได้
 6. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) : คือ ระยะเวลาที่ผู้ทำประกันยังไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง โดยอาจมีระยะเวลารอคอยตั้งแต่ 14 – 120 วัน (ควรตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้งก่อนตัดสินใจทำประกัน)
 7. การตรวจวินิจฉัยซ้ำ : คือ การตรวจเป็นครั้งที่ 2 จากแพทย์ท่านอื่นที่ไม่ใช่แพทย์ท่านแรกที่ตรวจ เพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยโรค ซึ่งจะพบได้ในกรณีการตรวจพบโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง และสำหรับใครสนใจทำประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น ประกันโควิด ที่ดูแลครอบคลุมโรคฮิตที่พบบ่อยในไทย เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก โรคร้ายจากยุง หรือประกันมะเร็ง

ประกันสุขภาพของทิพยประกันภัย คุ้มครอง Covid-19 หรือไม่

คุ้มครอง Covid – 19 โดยพิจารณาตามความจำเป็นทางการแพทย์

ตรวจสอบโรงพยาบาลในเครือข่ายได้ที่ไหน

ลูกค้าสามารถตรวจสอบโรงพยาบาลในเครือข่ายได้ด้วยตัวเองที่เว็บไซต์ทิพยประกันภัย https://www.dhipaya.co.th/th/

หรือสอบถามที่ประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 0 หรือ ติดต่อเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ ได้ตลอด 24 ชม. หรือ ติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน

ดูทั้งหมด

บทความที่น่าสนใจ

 • ตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคมฟรี กี่ครั้งต่อปี มีอะไรบ้าง?!

  รู้หรือไม่ว่าสามารถตรวจสุขภาพประจำปีกับประกันสังคมแบบฟรีๆ 14 รายการ โดยไม่เสียเงินเพียงเช็กว่ามีสถานพยาบาลที่ไหนบ้างเข้าโครงการนี้ผ่านเว็บไซต์ อ่านเลย!
  1,556
 • ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้ไหม เท่าไหร่ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

  เทศกาลลดหย่อนภาษีมาแล้ว! ได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกันสักที ว่าแต่ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ไหม เงื่อนไขอะไรบ้าง ประกันสุขภาพของพ่อแม่จะลดหย่อนได้กี่บาทนะ?
  1,277
 • 5 โรคที่มากับหน้าฝน พร้อมวิธีป้องกันได้อย่างทันท่วงที

  เนื่องจากสภาพอากาศชื้นในช่วงหน้าฝน จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการติดต่อของโรคต่าง ๆ ได้ง่าย มาทำความเข้าใจ 5 โรคที่มากับหน้าฝน พร้อมวิธีป้องกันด้วยตัวเอง
 • 10 คำถามที่พบบ่อยกับการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

  ตอบทุกข้อสงสัยที่ทุกคนอยากรู้กับ '10 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา'