ประกันโรคมะเร็ง

เจอ จ่าย ไม่จบ ดูแลต่อเนื่อง ไม่ทิ้งกัน

 • เจอมะเร็งทุกระยะ จ่ายทันที
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ดูแลค่าเดินทางและค่ารักษาพยาบาล
  ต่อเนื่อง

ประกันที่แนะนำ

คัดมาแล้ว!! คุ้มที่สุด

All Package เจอ จ่าย ไม่จบ รับเงินก้อนสูงสุด 300,000 บาท

ซมโปะ
 • ค่ารักษาพยาบาล การบำบัดรักษาโดยเคมี บำบัด/รังสีรักษา/การผ่าตัด จ่ายตามจริง
  สูงสุด 600,000*
 • มีเงินชดเชย กรณีการตรวจวินิจฉัยซ้ำ
  สูงสุด 10,000 บาท
 • มีเงินชดเชยค่าเดินทาง เพื่อเข้ารับการรักษา ต่อเนื่องสูงสุด 10 วัน
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และ ไม่มีคำถามสุขภาพ
เบี้ยเริ่มต้น 1,120 บาท/ปี


สนใจประกันมะเร็ง

กรอกข้อมูลติดต่อ

การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ทำไมต้องซื้อ ประกันภัยโรคมะเร็ง

ดูแลต่อเนื่อง ไม่ทิ้งกัน

cancer

ลดความกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายที่สูง
คุ้มครองตั้งแต่ตรวจเจอ

ก็สามารถรับเงินก้อนได้ทันทีและยังหมดห่วง
เรื่องค่ารักษาต่อเนื่องและค่าเดินทางไป รพ.


ค่ารักษาพยาบาล เคมีบำบัด / รังสี รักษา / การผ่าตัด จ่ายตามจริง

สูงสุด 600,000* บาท/ปี

มีเงินชดเชย กรณีการตรวจวินิจฉัยซ้ำ

สูงสุด 10,000 บาท

ดูแลค่าเดินทาง เพื่อเข้าการรักษาต่อเนื่อง

สูงสุด 5,000* บาท

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ก็สมัครได้เลย


*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ โปรดศึกษารายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

แนะนำขั้นตอน การเคลม

เคลมง่าย สบายใจได้ทุกเวลา
พร้อมให้บริการมั่นใจทุกงาน เคลม 24 ชั่วโมง
ดูขั้นตอนการเคลม
เคลมประกัน


แนะนำสำหรับคุณ

คัดมาแล้ว!! คุ้มที่สุด

ประกันสุขภาพ

เบี้ยเดียวทุกวัย จ่ายตามจริง
เบี้ยเริ่มต้น
15,000 บาท/ปี
สนใจ

ประกันภัยการเดินทาง

ท่องเที่ยว ราบรื่น ไม่ติดขัด ไร้กังวล
เบี้ยเริ่มต้น
190 บาท/วัน
สนใจ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เบี้ยเริ่มต้น วันละ 1 บาท
เบี้ยเริ่มต้น
365 บาท/ปี
สนใจ


พร้อมเคียงข้างให้บริการ

ดูแลครบทุกขั้นตอน

ติดต่อประกันติดโล่

หมายเหตุและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ


เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น วันละ 3 บาท คำนวณจากเบี้ยประกัน เริ่มต้น 1,120 บาทต่อปี โดยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกัน
 • เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 1-59 ปี (59 ปี 364 วัน) รับเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เคยเป็นโรคมะเร็ง หรือโรคร้ายแรงมาก่อน ระยะเวลารอคอย (Waiting period) 90 วัน (นับจากวันเริ่มคุ้มครอง)
 • การตรวจวินิจฉัยโรคทำโดยแพทย์และ/หรือพยาธิแพทย์ หากตรวจพบครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็ง ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งเอกสารหลักฐานให้แก่บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัย กรณีการเข้ารับการรักษาโดยวิธีการทำเคมีบำบัด รังสีรักษา หรือผ่าตัด ที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นการรักษาที่เกิดขึ้นภายใน 180 วัน หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง
 • การตรวจวินิจฉัยซ้ำที่ได้รับความคุ้มครอง จะต้องเข้ารับการตรวจเป็นครั้งที่สองจากแพทย์ท่านอื่นเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยหรือ เพื่อรับคำปรึกษาในการวางแผนการรักษาซึ่งเกิดขึ้นภายใน 180 วัน หลังจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก
 • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น การรับประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ที่บริษัทประกันภัยเป็นผู้กำหนด
 • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่มีฐานะมั่นคง
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ว00015/2556
 • กรมธรรม์ประกันภัยเป็นของบริษัทซมโปะ ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

QA

QA คำถามที่พบบ่อย

ศัพท์ประกันสุขภาพที่ควรรู้

 1. ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD – Outpatient Department) : คือ ประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่า สามารถเข้ารับการรักษา รับยา และกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้เลย โดยไม่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล เช่น เป็นไข้หวัดเล็กน้อย มีอาการท้องเสีย มีอาการปวดศีรษะ ตาแดง
 2. ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (IPD – In Patient Department) : คือ ประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่า ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งจะคุ้มครอง ค่าห้องพัก ค่าอาหารและยา ค่าแพทย์เยี่ยม ค่าพยาบาล ค่าผ่าตัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาล (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์)
 3. ทุนประกันสุขภาพ : คือ วงเงินความคุ้มครองที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับเราเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยจะดูแลครอบคลุมการเข้ารับการรักษาตามกระบวนการการรักษาของแพทย์
 4. เบี้ยประกันสุขภาพ : คือ จำนวนเงินที่เราจ่ายให้กับบริษัทประกัน เป็นรายงวด เช่น รายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี เพื่อแลกกับการรับวงเงินความคุ้มครองที่บริษัทประกันจะให้กับเราและสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันมะเร็ง เบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ 3 บาท* ให้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 600,000 บาท พร้อมค่าเดินทางไปรับการรักษา และค่าสินไหมทดแทนทันทีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก รับเลยเงินก้อน สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 5. สภาพที่เป็นก่อนการเอาประกัน : คือ อาการและโรคที่แพทย์เคยวินิจฉัยว่าป่วย ก่อนการทำประกัน ซึ่งประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไข “ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกัน” ดังนั้นหากมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ไต หรืออื่นๆ ก่อนทำประกันสุขภาพ ก็จะไม่สามารถเคลมรับวงเงินค่ารักษาพยาบาลในโรคนั้นๆ จากบริษัทประกันได้
 6. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) : คือ ระยะเวลาที่ผู้ทำประกันยังไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง โดยอาจมีระยะเวลารอคอยตั้งแต่ 14 – 120 วัน (ควรตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้งก่อนตัดสินใจทำประกัน)
 7. การตรวจวินิจฉัยซ้ำ : คือ การตรวจเป็นครั้งที่ 2 จากแพทย์ท่านอื่นที่ไม่ใช่แพทย์ท่านแรกที่ตรวจ เพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยโรค ซึ่งจะพบได้ในกรณีการตรวจพบโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง และสำหรับใครสนใจทำประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น ประกันโควิด ที่ดูแลครอบคลุมโรคฮิตที่พบบ่อยในไทย เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก โรคร้ายจากยุง หรือประกันมะเร็ง

เบี้ยประกันมะเร็งลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

เบี้ยประกันมะเร็งสามารถลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน

เอกสารและขั้นตอนการเคลมประกันมะเร็ง มีอะไรบ้าง

เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็ง ไม่ว่าจะอยู่ในระยะใดก็ตาม (TNM) จะได้รับเงินชดเชยเต็มตามจำนวนทุนประกันภัยที่ได้เลือกซื้อไว้ โดยไม่มีข้อบังคับว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องนำไปจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด โดยเอกสารที่ใช้สำหรับยื่นเบิกมีดังนี้

ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาหรือค่าสินไหมทดแทน

 1. กรอกแบบฟอร์ม (ตามฟอร์มของแต่ละบริษัท) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ประกันติดโล่
 2. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
 4. ประวัติการรักษาพยาบาล
 5. เอกสารยินยอมการเปิดเผยประวัติการรักษาพร้อมแนบสำเนา
 6. บัตรประชาชน
 7. ใบรายงานความเห็นแพทย์

สามารถสอบถามขั้นตอน หรือติดตามสถานะการเคลมได้ที่ ประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 1 ได้ตลอด 24 ชม.

บทความที่น่าสนใจ

 • มะเร็งเต้านม ภัยร้ายอันดับหนึ่งของผู้หญิง

  มาทำความรู้จักกับมะเร็งเต้านม ถึงสาเหตุของมะเร็งเต้านม วิธีการตรวจ อาการ และวิธีการรักษามะเร็งเต้านม เพื่อการตรวจพบที่รวดเร็วขึ้น!
 • จ่ายน้อยตอนนี้ดีกว่าเจ็บหนักตอนหน้า มี “ประกันมะเร็ง” ไว้อุ่นใจกว่า

  จ่ายน้อยตอนนี้ดีกว่าเจ็บหนักตอนหน้า! เลือกประกันมะเร็งติดตัวไว้อุ่นใจกว่า! มาทำความรู้จักกับประกันมะเร็ง พร้อมแจกแจงความคุ้มค่าและสิทธิประโยชน์ที่คุณควรรู้
 • ประกันโรคมะเร็งที่ไหนดี 2567 เจอปุ๊บจ่ายปั๊บ พร้อมรับการรักษา

  ประกันมะเร็งเป็นประกันสุขภาพที่ควรให้ความสำคัญ ด้วยวิถีชีวิตประจำวัน เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรค วางแผนซื้อประกันโรคมะเร็งที่ไหนดี คุ้มครองทันทีเมื่อตรวจพบ
 • ประกันมะเร็ง สำคัญอย่างไร และเลือกอย่างไร?

  มะเร็งเป็นโรคอันดับหนึ่งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้คน ทำให้ประกันมะเร็งเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับการรองรับความเสี่ยงเรื่องโรคมะเร็งที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้
  1,682