นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า/ผู้มาติดต่อพันธมิตรทางธุรกิจ หรือคู่ค้า

ผู้สมัคร พนักงาน และลูกจ้าง

นโยบายความเป็นส่วนตัวกล้องวงจรปิด (CCTV)

จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ