shield

ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์

ขับขี่ปลอดภัย ค่าเบี้ยสบายกระเป๋า

 • ค่าเบี้ยเบา ๆ เลือกได้ตามใจ
 • คุ้มครองครอบคลุม ทั้งรถและคุณ

ประกันที่แนะนำ

คัดมาแล้ว!! คุ้มที่สุด

ประกันภัยโจรกรรม
รถมอเตอร์ไซค์

วิริยะประกันภัย
 • เบี้ยเริ่ม วันละไม่ถึงบาท
 • คุ้มครองรถสูญหายทั้งคันจากการ โจรกรรม, ลัก, ชิง, ปล้นทรัพย์และอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุทุกกรณี
เบี้ยเริ่มต้น 290 บาท/ปี

ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ภาค สมัครใจ (ประเภท 2+ และ 3)

ชับบ์สามัคคีประกันภัย
 • เบี้ยถูกใจคนรักรถ เริ่มต้นวันละ 5 บาท
 • คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ สูงถึง 200,000 บาท/ครั้ง
เบี้ยเริ่มต้น 1,620 บาท/ปี

ค้นหา สาขาใกล้คุณ

ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น เงินติดล้อ
มีสาขามากกว่า 1,700 สาขา ทั่วประเทศ
ค้นหาสาขา
ค้นหา สาขาใกล้คุณ


แนะนำสำหรับคุณ

คัดมาแล้ว!! คุ้มที่สุด

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

เคลมได้ครบ หมดปัญหากวนใจ
คุ้มครองทุกกรณี
ผ่อนสด 0% 10 เดือน
ราคาเริ่มต้น
9,870 บาท
สนใจ

รถเก๋ง / กระบะ 4 ประตู

(ส่วนบุคคล/รับจ้าง,ให้เช่า)
ราคาเริ่มต้น
645.21 บาท
ซื้อผ่านแอป

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เบี้ยเริ่มต้น วันละ 1 บาท
เบี้ยเริ่มต้น
365 บาท/ปี
สนใจ


พร้อมเคียงข้างให้บริการ

ดูแลครบทุกขั้นตอน

ติดต่อประกันติดโล่

หมายเหตุและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ


บริษัทวิริยะประกันภัย

ประกันภัยโจรกรรมรถมอเตอร์ไซค์

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัย: ผู้ถือกรรมสิทธิ์ /ผู้ครอบครอง ตามที่ระบุเล่มทะเบียน
 2. รับประกันรถมอเตอร์ไซค์ ยี่ห้อ ตาม Master รถซีซีตั้งแต่ 50-600 ซีซี ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกรมการขนส่งทางบก
 3. รถมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1-10 ปี นับจากปีจดทะเบียน
 4. จำนวนเงินเอาประกันภัยตามตารางแผนคุ้มครอง (First Loss) บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 100% ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์
 5. สามารถทำได้ 1 กรมธรรม์ ต่อรถมอเตอร์ไซค์ 1 คัน

 

ข้อยกเว้นสำคัญ

การประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองความสูญหายอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจาก​

 1. ไม่คุ้มครองกรณีการยักยอกทรัพย์, การนำรถไปจำนำ, การใช้รถในทางผิดกฎหมาย เช่น การปล้นทรัพย์, ขนยาเสพติด หรือ ใช้ในการแข่งขันความเร็ว เป็นต้น
 2. การใช้รถมอเตอร์ไซค์ นอกอาณาเขตความคุ้มครอง (นอกประเทศไทย)
 3. การทุจริต การกระทำโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง หรือบุคคลในครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
 4. วัตถุอาวุธปรมาณู การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสำหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้ การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแยกตัวปรมาณู ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง
 5. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติหรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศ สงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือ เหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการจลาจลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
 6. การใช้รถจักรยานยนต์ในการแข่งขันความเร็ว

 


 

ชับบ์สามัคคีประกันภัย

ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ภาคสมัครใจ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้น ไม่รวม พ.ร.บ. และเป็นอัตราซึ่งหักส่วนลดทุกอย่าง ไม่มีส่วนลดใด ๆ เพิ่มอีก
 2. ชนิดของรถและจำนวนที่นั่ง
  1. รถมอเตอร์ไซค์ใช้ส่วนบุคคล ไม่เกิน 2 ที่นั่ง (รหัส 610) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
  2. รถมอเตอร์ไซค์เกิน 250 CC. ขึ้นไป ไม่สามารถใช้เบี้ยนี้ได้
 3. อายุรถที่รับประกันภัยไม่เกิน 25 ปี ทั้งนี้ราคารถต้องไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยตามข้อ 2.1 และ 2.3 ในตารางคุ้มครอง

 

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • รถประเภทรับจ้าง เช่น ไรเดอร์ส่งอาหาร หากเกิดเหตุขณะปฏิบัติงาน บริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครองรถของผู้เอาประกัน แต่จะคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก ตามเงื่อนไขประกันภัยภาคสมัครใจ จำนวน2,000 บาท จึงจะคุ้มครองความเสียหายต่อคู่กรณี

 


 

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 • ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ว 00015/2556
 • ประกันภัยโจรกรรมรถมอเตอร์ไซค์ กรมธรรม์ประกันภัยเป็นของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ภาคสมัครใจประเภท 2 + และ 3 กรมธรรม์ประกันภัยเป็นของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 1501 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการซื้อประกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน และสามารถพูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ

บทความที่น่าสนใจ

 • 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2023 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  16,902
 • นักบิดรู้ไหมว่าทำไมต้องซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์เพื่อคุ้มครอง?

  นักบิดต้องรู้ไว้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ ต้องมีประกันรถมอเตอร์ไซค์ภาคสมัครใจด้วยนะ เพราะนี่เป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมที่จำเป็นมาก อยากรู้ว่าจำเป็นแค่ไหน ต้องอ่าน!
  3,611
 • รถล้มเองเบิกพ.ร.บ.ได้เท่าไหร่ เคลมค่ารักษาได้ไหม?

  เมื่อรถล้มคนส่วนใหญ่มักตกใจจนทำอะไรไม่ถูก และยิ่งถ้ารถล้มเองเบิกพ.ร.บ.ได้ไหม เบิกได้เท่าไหร่ เป็นเรื่องที่คนขับมอเตอร์ไซต์กังวลใจ เงินติดล้อมีคำตอบมาฝาก
  5,633
 • ขับรถทางไกลเช็กอะไรบ้าง สำหรับรถยนต์ทุกประเภท

  การขับรถทางไกลเช็กอะไรบ้าง หรือควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนออกเดินทาง เพื่อเป็นการดูแลรักษารถยนต์ และเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
  4,600