ประกันภัยบ้านและคอนโด

ซื้อปุ๊ป คุ้มครองปั๊ป ได้รับกรมธรรม์ทันที

 • คุ้มครองครบทั้งคน บ้าน สิ่งของ
 • ชดเชยค่าเสียหายตามจริง
 • เฉพาะลูกค้าประกันติดโล่เท่านั้น

ประกันที่แนะนำ

คัดมาแล้ว!! คุ้มที่สุด

คุ้มครอง
คน บ้าน และเฟอร์นิเจอร์

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
 • คุ้มครองครบทั้งผู้อยู่อาศัย บ้าน รวมกระจก ที่ติดตั้งกับอาคาร และสิ่งของภายในบ้าน
 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด คุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาท/ปี
 • ชดเชยความเสียหายจากบ้านเรา ไปบ้านอื่น สูงสุด 500,000 บาท/ปี
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองสูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
เบี้ยเริ่มต้น 999 บาท/ปี

คุ้มครองเฉพาะบ้าน
ราคาประหยัด

อลิอันซ์ อยุธยา
 • ไฟไหม้บ้าน คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
 • พายุเข้า ฝนตกหนัก น้ำท่วมบ้าน คุ้มครอง 10,000บาท/ปี
 • เกิดเหตุไม่มีบ้านอยู่ จ่ายค่าที่พักให้ วันละ 300 บาท
 • ซื้อได้ที่สาขาของเงินติดล้อทุกสาขา เท่านั้น
เหมาจ่าย 400 บาท/ปี


ทำไมต้องซื้อ ประกันภัยบ้าน

ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดความเสียหายกับบ้าน

จากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ หรือโจรกรรม
คุ้มครอง ทั้งตัวบ้าน ทรัพย์สินภายในบ้าน
และบุคคลในบ้าน


ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด คุ้มครอง

สูงสุด 5,000,000 บาท/ปี

ชดเชยความเสียหายจากบ้านเรา

ไปบ้านอื่น สูงสุด 500,000 บาท/ปี

อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครอง

สูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี

แนะนำขั้นตอน การเคลม

เคลมง่าย สบายใจได้ทุกเวลา
พร้อมให้บริการมั่นใจทุกงาน เคลม 24 ชั่วโมง
ดูขั้นตอนการเคลม
เคลมประกัน


แนะนำสำหรับคุณ

คัดมาแล้ว!! คุ้มที่สุด

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เบี้ยเริ่มต้น วันละ 1 บาท
เบี้ยเริ่มต้น
365 บาท/ปี
สนใจ

ประกันภัยการเดินทาง

ท่องเที่ยว ราบรื่น ไม่ติดขัด ไร้กังวล
เบี้ยเริ่มต้น
190 บาท/วัน
สนใจ


พร้อมเคียงข้างให้บริการ

ดูแลครบทุกขั้นตอน

ติดต่อประกันติดโล่

หมายเหตุและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ


เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย หมายเหตุและเงื่อนไข

หมายเหตุ

 1. ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30,000,000 บาท
 2. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองได้ทั้งบ้านอยู่อาศัยและห้องชุดในคอนโดมิเนียม
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย หากอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นไม้ล้วน

ข้อยกเว้นสำคัญ

 1. ทรัพย์สินต่อไปนี้
  – เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี
  – โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ อันมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเกินกว่า 10,000 บาท
  – ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์หรือแม่พิมพ์
  – หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ
  – วัตถุระเบิด
  – เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แผงวงจรไฟ้ฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้า ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการเดินเครื่องเกินกำลัง ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดประกายไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า รวมทั้งสาเหตุที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ หรือจากการใช้งานเฉพาะเครื่องที่เกิดความเสียหายจากสาเหตุดังกล่าว
  – โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาทุกประเภท และ/หรือ กล้องถ่ายรูป วีดีโอ และ/หรือสื่อบันทึกต่างๆ
  – ยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ
  – ต้นไม้ การจัดแต่งสาย สนามหญ้า
 2. ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสำหรับความเสียหายนั้น อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากสงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการจลาจลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
 3. การกระทำก่อการร้าย ทั้งนี้ การกระทำก่อการร้าย ให้หมายความรวมถึง การกระทำหรือการกระทำอย่างต่อเนื่องกัน ที่ใช้กำลังหรือความรุนแรง หรือมีการข่มขู่ว่าจะใช้กำลังหรือความรุนแรงโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง หรือการกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับ องค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งได้กระทำเพื่อ
  (ก) ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือ
  (ข) ต้องการส่งผลให้รัฐบาล หรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว

อลิอันซ์ อยุธยา หมายเหตุและเงื่อนไข

ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง

 1. สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่า 80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท
 2. สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูน 50% – 80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) จำนวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท
 3. สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้ และไม่เป็นห้องแถวไม้ (มีผนังเป็นวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่า 50% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 4. สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้ จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ผู้เอาประกันภัยคือชื่อเจ้าบ้า
 2. ผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หากพบว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริงจะทำให้กรมธรรม์ประกันภัยไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น
 3. เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้ทราบโดยไม่ชักช้า และส่งรายละเอียดความเสียหายให้บริษัทภายใน 30 วัน
 4. หากเกิดความเสียหายบริษัทจะชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 5. บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหากความเสียหายเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือเกิดจากการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
 6. กรมธรรม์ประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะบ้านอยู่อาศัยเท่านั้น

 

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 2. ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ว 00015/2556
 4. กรมธรรม์ประกันภัยเป็นของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 5. บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหากความเสียหายเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือเกิดจากการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์

QA

คำถามที่พบบ่อย

ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน

หากต้องการขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถติดต่อบริษัทประกันภัย หรือ ติดต่อ ประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 0 ได้ตลอด 24 ชม. ทางประกันติดโล่จะรีบประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินให้ทันที

ดูทั้งหมด

บทความที่น่าสนใจ

 • แจ้งท่อประปาแตก ถนนพัง สายไฟรั่ว งูเข้าบ้าน ปัญหาที่มักเจอ

  การแจ้งท่อประปาแตก ถนนพัง สายไฟรั่ว หรือแม้แต่เมื่องูเข้าบ้าน สิ่งเหล่านี้อาจเกิดจากสาธารณูปโภคที่ไม่ดี การโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเป็นอีกหน้าที่ของคุณ
 • เลี้ยงแมวต้องเตรียมอะไรบ้าง ถ้าเลี้ยงแมวดำจะโชคร้ายจริงเหรอ?

  อยากเลี้ยงแมวแก้เหงา แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงพันธุ์อะไรดี เขาว่ากันว่าแมวสีดำไม่ได้นำโชค จริงไหม? ลงท้ายด้วยการเขียนประกันบ้าน ที่คุ้มครองสัตว์เลี้ยง
 • ประกันภัยบ้านคืออะไร ไฟไหม้บ้าน น้ำท่วมบ้าน จะคุ้มครองไหม?

  ภัยพิบัติธรรมชาติทำให้บ้านพังได้เลย เพื่อปกป้องบ้านจากไฟไหม้บ้าน น้ำท่วมบ้าน วิธีเดียวคือการซื้อประกันภัยบ้านครับ ว่าแต่จะซื้อประกันภัยบ้านที่ไหนดีนะ?
 • รวมแอปสำหรับ Work from home เพื่อการทำงานที่สะดวกมากขึ้น

  หลายคนที่ต้อง Work from home มาดูแอปที่ช่วยลดปัญหาการทำงานจากที่บ้าน และยังสร้างความบันเทิง ให้ทุกคนสามารถทำงานจากที่บ้านได้อย่างสบายใจ และสะดวกมากขึ้น