ประกันการเดินทาง
ต่างประเทศ

หมดกังวลทุกเรื่องเซอร์ไพรส์
เที่ยวสบายใจตลอดทริป

 • คุ้มครองตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากบ้าน
 • คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
 • คุ้มครองทุกการเดินทางทั่วโลก*

ประกันที่แนะนำ

คัดมาแล้ว!! คุ้มที่สุด

เอาใจคนชอบเที่ยวญี่ปุ่น

ซมโปะ
 • เที่ยวเมืองไหนก็สบายใจ มีล่ามแปลภาษาให้
 • เจ็บป่วยที่ญี่ปุ่น ไม่ต้องสำรองจ่าย เข้ารักษา ร.พ. ในเครือได้ทันที
 • อุ่นใจ คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 5 ล้านบาท
 • คุ้มครองตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากบ้าน
  จนจบทริป และบวกไปอีก 24 ชั่วโมง
เบี้ยเริ่มต้น 200 บาท/วัน

เดินทางคนเดียว หรือไปเป็นคู่

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
 • อยู่ที่ไหนก็คุ้มครอง ไม่ว่าเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองค่ารักษา Covid-19 ที่เกิดขึ้นทั้งใน และต่างประเทศ
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 • วีซ่าไม่ผ่าน คืนเงินเต็มจำนวน
เบี้ยเริ่มต้น 190 บาท/วัน

เดินทางทั้งครอบครัว
หรือไปเป็นกลุ่ม

ธนชาตประกันภัย
 • พ่อแม่ซื้อ แถมประกันเดินทางให้ลูกฟรี! ทุกที่ทั่วโลก สูงสุด 2 คน
 • อุ่นใจ คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 5 ล้านบาท
 • เคลมได้เลย ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • ซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มได้ตามใจ
เบี้ยเริ่มต้น 209 บาท/วัน

เที่ยวที่ไหนก็สบายใจ ด้วยประกันการ
เดินทางต่างประเทศ

ดูแลครอบคลุมทุกอุปสรรคการเดินทาง

สบายใจ เที่ยวได้ทั่วโลกอย่างไร้กังวล

คุ้มครองตั้งแต่ก้าวแรกของการเดินทาง ไม่ว่า
จะกระเป๋าหาย ไฟล์ทดีเลย์ หรือเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
ฉุกเฉินมีบริการ ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง


กระเป๋าหาย รับค่าชดเชยตามจริง

สูงสุด 60,000 บาท

ไฟลท์ดีเลย์ รับเงินทดแทน

สูงสุด 35,000 บาท

เจ็บป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉิน คุ้มครอง

ค่ารักษา สูงสุด 5,000,000 บาท

บริการด้านการแพทย์

ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

แนะนำขั้นตอน การเคลม

เคลมง่าย สบายใจได้ทุกเวลา
พร้อมให้บริการมั่นใจทุกงาน เคลม 24 ชั่วโมง
ดูขั้นตอนการเคลม
เคลมประกัน


แนะนำสำหรับคุณ

คัดมาแล้ว!! คุ้มที่สุด

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เบี้ยเริ่มต้น วันละ 1 บาท
เบี้ยเริ่มต้น
365 บาท/ปี
สนใจ

ประกันภัยบ้าน และคอนโด

ซื้อปุ๊ป คุ้มครองปั๊ป ได้รับกรมธรรม์ทันที
ราคาเริ่มต้น
190 บาท/วัน
สนใจ

ประกันโรคมะเร็ง

เจอ จ่าย ไม่จบ ดูแลต่อเนื่อง ไม่ทิ้งกัน
เบี้ยเริ่มต้น
1,120 บาท/ปี
สนใจ


พร้อมเคียงข้างให้บริการ

ดูแลครบทุกขั้นตอน

ติดต่อประกันติดโล่

หมายเหตุและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ


ซมโปะประกันภัย

แผนประกันการเดินทางเอาใจคนชอบเที่ยวญี่ปุ่น Travel Joy

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 2. อายุ 1-75 ปี
 3. กรณีผู้เอาประกันภัย อายุ 1-14 ปี จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดในทุกแผนประกันภัย ดังนี้
  1. ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ จำนวน 1,000,000 บาท
  2. ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ จำนวน 1,000,000 บาท
 4. แผนประกันภัยรายปี เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15-65 ปี และเดินทางสูงสุด 90 วัน ต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง ทุพพลภาพ และไม่ได้เดินทางไปเพื่อรับการรักษาพยาบาลใด ๆ
 7. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้ อัฟกานิสถาน คิวบา อิรัก อิสราเอล เลบานอน นิการากัว ปาเลสไตน์ และซีเรีย เกาหลีเหนือ
 8. ขอสงวนสิทธิ์เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันกำหนด และถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

 


 

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

แผนประกันการเดินทาง MSIG Travel Easy

 1. แบบประกันแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 1 – 80 ปีบริบูรณ์, แบบประกันแบบรายปี รับประกันอายุ 15 – 65 ปีบริบูรณ์
 2. แผนประกันแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

 


 

ธนชาตประกันภัย

แผนประกันการเดินทาง Travel Protect

 1. การเดินทางแบบรายบุคคลหรือกลุ่ม จำนวนผู้เดินทางไม่เกิน 10 คน รับประกันอายุ 1 – 75 ปีบริบูรณ์, การเดินทางแบบครอบครัว ผู้เอาประกันภัย และคู่สมรส อายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และบุตรที่ร่วมเดินทางไปด้วยสูงสุด 2 ท่าน อายุระหว่าง 1 – 21 ปีบริบูรณ์ และอยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย, ผู้สูงอายุ: รับประกันตั้งแต่อายุ 75 – 85 ปี บริบูรณ์

 


 

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น โดยวันเริ่ม – สิ้นสุดการเดินทางอ้างอิงตามวันเวลาในประเทศไทย
 2. ผู้ขอเอาประกันภัย 1 ท่าน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น ต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เป็นผู้วิกลจริต
 4. รายละเอียดของเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ ของแต่ละบริษัทประกันภัย
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก, เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัทประกันภัยในฐานะผู้รับประกันภัย ที่ผู้เอาประกันภัยตกลงซื้อประกัน เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

ข้อยกเว้นสำคัญ

 1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตายหรือ พยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
 2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
 3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 4. การเดินทางไปยังประเทศที่มีสงครามและมีความเสี่ยงในความปลอดภัย กรมธรรม์ประกันภัยของแต่ละบริษัทประกันมีเงื่อนไขความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อตกลงการทำประกัน ก่อนตัดสินใจซื้อและเดินทาง กรมธรรม์ประกันภัย MSIG Travel Easy ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้ อัฟกานิสถาน อาเซอรไบจาน คิวบา อิรัก อิสราเอล คีรกีซสถาน เลบานอน ลิเบีย นิการากัว เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ปาเลสไตน์ซีเรีย ทาจิกิสถาน เติร์กมินิสถาน อุซเบกิสถาน อิหร่าน เนปาล (ยกเว้นเฉพาะการไต่หน้าผาหรือการปีนเขา)กรมธรรม์ประกันภัย Travel Protect ไม่คุ้มครองการเดินทางไปยังประเทศ Cuba, Iran, Syria, Ukraine, Belarus, Somalia, Sudan, South Sudan, Democratic Republic of the Congo, Zimbabwe, Nepal (The height more than 1,500 Meters above the sea level) และประเทศต่างๆ ที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
 5. บริษัทประกันภัยมีข้อยกเว้นสำคัญของการรับประกันภัยแตกต่างกัน เป็นไปตามเงื่อนไขและขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบริษัท ขอสงวนคำตัดสินของบริษัทประกันภัยถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 • ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ว 00015/2556
 • ติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 1501 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการซื้อประกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน และสามารถพูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ

QA

คำถามที่พบบ่อย

ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน

หากต้องการขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถติดต่อบริษัทประกันภัย หรือ ติดต่อ ประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 0 ได้ตลอด 24 ชม. ทางประกันติดโล่จะรีบประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินให้ทันที

ดูทั้งหมด

บทความที่น่าสนใจ

 • ทำไงดี! ถ้าตกเครื่อง ไฟลท์ดีเลย์ กระเป๋าเดินทางหายที่สนามบิน

  ถ้าทริปเที่ยวที่วางแผนไว้ดันเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันตั้งแต่อยู่สนามบิน เช่น ขึ้นเครื่องไม่ทัน ไฟลท์ดีเลย์ กระเป๋าเดินทางหาย… ประกันท่องเที่ยวคุ้มครองไหมนะ?
 • หน้าฝนเที่ยวไหนดีที่ใกล้กรุงเทพสุดโรแมนติกดื่มด่ำธรรมชาติ

  หน้าฝนวนมาอีกแล้ว! มาดูกันว่าหน้าฝนนี้จะเที่ยวที่ไหนดีชนิดที่ว่าห้ามพลาด และใกล้ๆ กรุงเทพ จะเป็นเพื่อน คนรัก หรือครอบครัว ก็ดื่มด่ำความโรแมนติกได้แบบสุดๆ
 • 5 วิธีเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินครั้งแรกแบบนักเที่ยวมืออาชีพ

  กำลังวางแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวครั้งแรก แต่ก็เคอะเขินกับการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกมากๆ ก่อนขึ้นเครื่องบินต้องเตรียมตัวยังไงดีให้ผิดพลาดน้อยที่สุด
  1,069