เรื่องเคลมประกัน
การเดินทางเรื่องง่าย

ประกันติดโล่ดูแลติดตามให้

ขั้นตอนการเคลม

ประกันเดินทาง

1

เตรียมเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการเคลม

2

กรอกแบบฟอร์ม
(ตามฟอร์มของแต่ละบริษัท)

3

ส่งเอกสารแจ้งเคลม
ตามช่องทางที่สะดวก

4

รออนุมัติและ
รับการจ่ายเคลม

แจ้งเคลมโดยตรงกับ บริษัทประกัน

เอาใจคนชอบเที่ยวญี่ปุ่น

ซมโปะ
 • ช่องทางการแจ้งเคลม 24 ชั่วโมง

  แจ้งอุบัติเหตุ ศูนย์เคลมฮอตไลน์ 
  โทร 02-118-7410

 • ช่องทางการส่งเอกสารร้องเรียนค่าสินไหม

  ส่งทางออนไลน์
  อีเมล : ติดต่ออีเมล
  แฟกซ์ : 02-319-1441

  ส่งทางไปรษณีย์
  บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน990 อับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 12, 14 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เดินทางคนเดียว หรือไปเป็นคู่

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
 • ช่องทางการแจ้งเคลม 24 ชั่วโมง

  แจ้งอุบัติเหตุ ศูนย์เคลมฮอตไลน์ 
  โทร 02-119-3000

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างเดินทาง 
  โทร 02-205-7775

 • ช่องทางการส่งเอกสารร้องเรียนค่าสินไหม

  ส่งทางออนไลน์
  อีเมล : ติดต่ออีเมล
  แฟกซ์ : 02-319-1441

  ส่งทางไปรษณีย์
  บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน990 อับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 12, 14 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เดินทางทั้งครอบครัว
หรือไปเป็นกลุ่ม

ธนชาตประกันภัย
 • ช่องทางการแจ้งเคลม 24 ชั่วโมง

  แจ้งอุบัติเหตุ ศูนย์เคลมฮอตไลน์ 
  โทร 02-666-8899

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างเดินทาง
  โทร 02-206-5435

 • ช่องทางการส่งเอกสารร้องเรียนค่าสินไหม

  ส่งทางออนไลน์
  อีเมล : ติดต่ออีเมล
  แฟกซ์ : 02-308-9287

  ส่งทางไปรษณีย์
  บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนนพรราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตส่วนหลวง กรุงเทพฯ 10250


ประสาน ติดตามการเคลม

ผ่านประกันติดโล่

ติดต่อประกันติดโล่