เรื่องเคลมประกันสุขภาพเรื่องง่าย

ประกันติดโล่ดูแลติดตามให้

แจ้งเหตุด่วน ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ติดปัญหา เรื่องเคลม โทร 1501

สบายใจได้ทุกเวลา

แจ้งเหตุด่วน ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ติดปัญหา เรื่องเคลม โทร 1501 หรือแชทหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
มั่นใจทุกงานเคลม ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษา

มั่นใจทุกงานเคลม

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษา ประสานงาน และปกป้องสิทธิให้ทุกกรมธรรม์
เช็กอู่หรือสถานพยาบาลก็ง่าย

เช็กสถานพยาบาลก็ง่าย

หาสถานพยาบาลในเครือง่ายๆได้ที่เว็บไซต์

ขั้นตอนการเคลม

ประกันสุขภาพ

กรณี ไม่ต้องสำรองจ่าย
*เฉพาะใช้สิทธิ์ที่ รพ ในเครือข่ายเท่านั้น
1

แสดงบัตรประชาชนหรือบัตร
ประกันสุขภาพ กับเจ้าหน้าที่
ที่โรงพยาบาลในเครือข่าย

2

ลงชื่อในเอกสารยินยอมรับ
การรักษาและเอกสารการเคลม

ที่เจ้าหน้าที่นำมาให้ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลใน
เครือข่ายจะเข้าระบบเคลมเพื่อทำการเคลมโดยตรง
3

รออนุมัติบริษัทประกัน
จะจ่ายเคลม ให้ทาง รพ.
ไม่ต้องสำรองจ่าย

แจ้งเคลมโดยตรงกับ บริษัทประกัน

สำหรับคนที่ยังไม่มีประกัน
จ่ายเบี้ยเดียวจบ คุ้มครองตามจริง

กรณี ไม่ต้องสำรองจ่าย
*เฉพาะใช้สิทธิ์ที่ รพ ในเครือข่ายเท่านั้น
ทิพยประกันภัย
 • สอบถามข้อมูลการเคลม/ กรมธรรม์
  โทร 1736 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับคนที่มีประกันอยู่แล้ว
ซื้อเสริม เพิ่มความคุ้มครอง

กรณี ไม่ต้องสำรองจ่าย
*เฉพาะใช้สิทธิ์ที่ รพ ในเครือข่ายเท่านั้น
ทิพยประกันภัย
 • สอบถามข้อมูลการเคลม/ กรมธรรม์
  โทร 1736 ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารประกอบการเคลม


 • ข้อมูลการรักษาทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
 • รายการค่ารักษาพยาบาล
 • เอกสารแบบฟอร์มการเคลมจากโรงพยาบาล
กรณี ต้องสำรองจ่าย
1

เตรียมเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการเคลม

2

กรอกแบบฟอร์ม
(ตามฟอร์มของแต่ละบริษัท)

3

ส่งเอกสารแจ้งเคลม
ตามช่องทางที่สะดวก

4

รออนุมัติและ
รับการจ่ายเคลม

แจ้งเคลมโดยตรงกับ บริษัทประกัน

สำหรับคนที่ยังไม่มีประกัน
จ่ายเบี้ยเดียวจบ คุ้มครองตามจริง

กรณี ต้องสำรองจ่าย
ทิพยประกันภัย
 • ช่องทางการแจ้งเคลม 24 ชั่วโมง

  แจ้งเหตุ โทร 02-119-3000

 • ช่องทางการส่งเอกสารร้องเรียนค่าสินไหม

  ส่งทางออนไลน์
  อีเมล : ติดต่ออีเมล
  เว็บไซต์ : ดูรายละเอียดการเคลม
  แอปพลิเคชัน : TIP FLASH CLAIM
  Line@ id : @dhipayainsurance

  ส่งทางไปรษณีย์
  ฝ่ายสินไหมทั่วไป ชั้น 12A บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สำหรับคนที่มีประกันอยู่แล้ว
ซื้อเสริม เพิ่มความคุ้มครอง

กรณี ต้องสำรองจ่าย
ทิพยประกันภัย
 • ช่องทางการแจ้งเคลม 24 ชั่วโมง

  แจ้งเหตุ โทร 02-119-3000

 • ช่องทางการส่งเอกสารร้องเรียนค่าสินไหม

  ส่งทางออนไลน์
  อีเมล : ติดต่ออีเมล
  เว็บไซต์ : ดูรายละเอียดการเคลม
  แอปพลิเคชัน : TIP FLASH CLAIM
  Line@ id : @dhipayainsurance

  ส่งทางไปรษณีย์
  ฝ่ายสินไหมทั่วไป ชั้น 12A บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เอกสารประกอบการเคลม


 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารแบบฟอร์มการเคลม
 • สำเนาบัตรประชาชน

ประสาน ติดตามการเคลม

ผ่านประกันติดโล่

ติดต่อประกันติดโล่