เรื่องเคลมประกันอุบัติเหตุเรื่องง่าย

ประกันติดโล่ดูแลติดตามให้

แจ้งเหตุด่วน ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ติดปัญหา เรื่องเคลม โทร 1501

สบายใจได้ทุกเวลา

แจ้งเหตุด่วน ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ติดปัญหา เรื่องเคลม โทร 1501 หรือแชทหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
มั่นใจทุกงานเคลม ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษา

มั่นใจทุกงานเคลม

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษา ประสานงาน และปกป้องสิทธิให้ทุกกรมธรรม์
เช็กอู่หรือสถานพยาบาลก็ง่าย

เช็กสถานพยาบาลก็ง่าย

หาสถานพยาบาลในเครือง่ายๆได้ที่เว็บไซต์

ขั้นตอนการเคลม

ประกันอุบัติเหตุ

กรณี ไม่ต้องสำรองจ่าย
*เฉพาะใช้สิทธิ์ที่ รพ ในเครือข่ายเท่านั้น
1

แสดงบัตรประชาชนหรือบัตร
ประกันอุบัติเหตุ กับเจ้าหน้าที่
ที่โรงพยาบาลในเครือข่าย

2

ลงชื่อในเอกสารยินยอมรับ
การรักษาและเอกสารการเคลม

ที่เจ้าหน้าที่นำมาให้ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลใน
เครือข่ายจะเข้าระบบเคลมเพื่อทำการเคลมโดยตรง
3

รออนุมัติบริษัทประกัน
จะจ่ายเคลม ให้ทาง รพ.
ไม่ต้องสำรองจ่าย

แจ้งเคลมโดยตรงกับ บริษัทประกัน

ประกันอุบัติเหตุ
เพื่อคนข้างหลัง

กรณี ไม่ต้องสำรองจ่าย
*เฉพาะใช้สิทธิ์ที่ รพ ในเครือข่ายเท่านั้น
รู้ใจ

ประกันครอบครัว
คุ้มครองทั้งบ้าน

กรณี ไม่ต้องสำรองจ่าย
*เฉพาะใช้สิทธิ์ที่ รพ ในเครือข่ายเท่านั้น
กรุงเทพประกันภัย

เอกสารประกอบการเคลม


 • ข้อมูลการรักษาทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
 • รายการค่ารักษาพยาบาล
 • เอกสารแบบฟอร์มการเคลมจากโรงพยาบาล
กรณี ต้องสำรองจ่าย
1

เตรียมเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการเคลม

2

กรอกแบบฟอร์ม
(ตามฟอร์มของแต่ละบริษัท)

3

ส่งเอกสารแจ้งเคลม
ตามช่องทางที่สะดวก

4

รออนุมัติและ
รับการจ่ายเคลม

แจ้งเคลมโดยตรงกับ บริษัทประกัน

ประกันอุบัติเหตุ
เพื่อคนข้างหลัง

กรณี ต้องสำรองจ่าย
รู้ใจ
 • ช่องทางการแจ้งเคลม 24 ชั่วโมง

  แจ้งเหตุ โทร 02-660-1223 ตลอด 24 ชั่วโมง
  เว็บไซต์ : ดูรายละเอียดการเคลม

 • ช่องทางการส่งเอกสารร้องเรียนค่าสินไหม

  ส่งทางออนไลน์
  อีเมล : ติดต่ออีเมล
  เว็บไซต์ : ดูรายละเอียดการเคลม

  ส่งทางไปรษณีย์
  ทีมงานสินไหม บริษัท รู้ใจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ประกันครอบครัว
คุ้มครองทั้งบ้าน

กรณี ต้องสำรองจ่าย
กรุงเทพประกันภัย
 • ช่องทางการแจ้งเคลม 24 ชั่วโมง

  แจ้งเคลม โทร 02-285-8888 กด 3 และกด 3 (24ชม.)
  Line@ id : claimph1
  อีเมล : ติดต่ออีเมล
  เว็บไซต์ : ดูรายละเอียดการเคลม

 • ช่องทางการส่งเอกสารร้องเรียนค่าสินไหม

  ส่งทางไปรษณีย์ 
  ส่วนสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
  25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

  ส่งทางสาขาเงินติดล้อ
  นำเอกสารตัวจริงมาฝากส่งที่เงินติดล้อได้ทุกสาขา
  ค้นหาสาขา : คลิก

เอกสารประกอบการเคลม


 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารแบบฟอร์มการเคลม
 • สำเนาบัตรประชาชน

ประสาน ติดตามการเคลม

ผ่านประกันติดโล่

ติดต่อประกันติดโล่