อัปเดต 2566 ต่อพ.ร.บ.รถยนต์กี่บาท?

6,914

ต่อพ.ร.บ.รถยนต์กี่บาท? เป็นหน้าที่ของคนมีรถทุกประเภทที่จะต้องต่อพ.ร.บ.รถยนต์ เพราะพ.ร.บ.จะช่วยปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคลภายนอกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้น ประกันติดโล่จึงได้รวบรวมค่าพ.ร.บ.รถยนต์ของรถแต่ละประเภทมาให้เรียบร้อย ไม่ว่าคุณจะมีรถกี่คันก็สามารถวางแผนต่อพ.ร.บ.ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าปล่อยให้พ.ร.บ.ขาดเพียงเพราะไม่ได้วางแผนเรื่องเงินหรือลืมไปว่าถึงเวลาจะต้องต่อแล้ว

เตรียมเงินให้พร้อม ต่อพ.ร.บ.รถยนต์กี่บาท?

สำหรับคนที่กำลังสงสัยว่าแล้วพ.ร.บ.หมดอายุได้กี่วันนั้น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพ.ร.บ.รถยนต์มีอายุเพียง 1 ปีเท่านั้น และไม่สามารถปล่อยให้พ.ร.บ.ขาดได้เลยแม้แต่วันเดียวหากพ.ร.บ ขาดแล้วยังนำรถออกมาใช้งาน อาจทำให้ต้องเสียค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ตามมาตรา 38 บัญญัติไว้ว่า “เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท”

รถแต่ละประเภทต่อพ.ร.บ.รถยนต์ราคาเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายในการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ราคานี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%

ประเภทรถโดยสาร ต่อพ.ร.บ.รถกี่บาท
รถยนต์โดยสาร ที่นั่งไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) 600 บาท
*รถยนต์โดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ที่นั่งไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) 600 บาท
รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน ไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รถตู้) 1,100 บาท
รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง 2,050 บาท
รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง 3,200 บาท
รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน เกิน 40 ที่นั่ง 3,740 บาท
ประเภทรถบรรทุก ต่อพ.ร.บ.รถกี่บาท
รถยนต์บรรทุก น้ำหนัก ไม่เกิน 3 ตัน (รถกระบะ) 900 บาท
รถยนต์บรรทุก น้ำหนัก เกิน 3 ตัน ไม่เกิน 6 ตัน 1,220 บาท
รถยนต์บรรทุก น้ำหนัก เกิน 6 ตัน ไม่เกิน 12 ตัน 1,310 บาท
รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือกรด ขนาดน้ำหนักรวม เกิน 12 ตัน 2,320 บาท
ประเภทรถมอเตอร์ไซค์ ต่อพ.ร.บ.รถกี่บาท
รถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ไม่เกิน 75 ซีซี  150 บาท
รถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ 75-125 ซีซี  300 บาท
รถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ 125-150 ซีซี 400 บาท
รถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ 150 ซีซีขึ้นไป 600 บาท

หมายเหตุ : 

 1. รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและนำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว อัตราเบี้ยประกันภัยให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นหรือไม่เต็มปีตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์  พ.ศ. 2548
 2. ให้นำอัตราเบี้ยประกันภัยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแยกตาม ซี. ซี. มาใช้กับรถจักรยานยนต์สามล้อดัดแปลงสำหรับคนพิการโดยอนุโลม

ที่ประกันติดโล่ ต่อพ.ร.บ.รถยนต์กี่บาท?

สำหรับคนที่ต้องการต่อพ.ร.บ.รถยนต์สะดวกและง่ายที่สุด สามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่านแอปประกันติดโล่ รับกรมธรรม์ใน 5 นาที  ไม่มีเก็บค่าบริการเพิ่ม รับรถทุกชนิดทั้งมอเตอร์ไซค์ เก๋ง กระบะ รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ และไม่จำกัดอายุรถ รถอายุกี่ปีก็ต่อ พ.ร.บ. กับประกันติดโล่ได้

ประเภทรถยนต์ ต่อพ.ร.บ.รถยนต์กี่บาท
รถมอเตอร์ไซค์ (ส่วนบุคคล/รับจ้าง,ให้เช่า) เริ่มต้น 323.14 บาท
รถเก๋ง / กระบะ 4 ประตู (ส่วนบุคคล/รับจ้าง,ให้เช่า) เริ่มต้น 645.21 บาท
รถบรรทุก / กระบะ 2 ประตู (ส่วนบุคคล) เริ่มต้น 967.28 บาท
รถโดยสารมากกว่า 7 ที่นั่ง (ส่วนบุคคล) เริ่มต้น 1,182.35 บาท

วางแผนค่าใช้จ่ายก่อนต่อพ.ร.บ.รถยนต์

ถึงแม้การต่อพ.ร.บ.รถจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก แต่อย่าลืมว่าคนมีรถทุกคนไม่ได้มีแค่ค่าพ.ร.บ.ที่จะต้องจ่ายในแต่ละปี หรือบางคนอาจไม่ได้มีรถเพียงแค่คันเดียว ดังนั้น การวางแผนและเตรียมพร้อมล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถของคุณในแต่ละปีจึงเป็นสิ่งสำคัญ

1. อัปเดตข้อมูลต่อพ.ร.บ.รถยนต์กี่บาท

อัปเดตข้อมูลค่าใช้จ่ายในการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ทุกปี เพราะอัตราค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและแตกต่างกันไปตามประเภทของรถ สามารถอัปเดตข้อมูลได้ที่ คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) ซึ่งเป็นผู้กำหนดเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยพ.ร.บ. โดยแยกตามประเภทรถและลักษณะการใช้รถ บริษัทประกันภัยหรือโบรกเกอร์ประกันภัยไม่สามารถคิดเบี้ยประกันภัยให้ต่างไปจากที่ คปภ.กำหนดได้

2. วางแผนการเงิน

เพราะหลายคนอาจจะไม่ได้มีรถแค่คันเดียว และในแต่ละปีก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นเงินก้อนอีกมากมาย ทั้งค่าประกันรถยนต์ ค่าพ.ร.บ. และค่าภาษีรถยนต์ เมื่อคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว คุณก็จะได้สำรองงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนนั้นไว้อย่างเพียงพอ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องและไม่เป็นการทำผิดกฎหมายอีกด้วย ซึ่งการวางแผนการเงินในส่วนนี้ ก็เพื่อไม่ให้กระทบกับสภาพการเงินในอนาคตหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้น เพราะค่าเสียหายที่ตามมา อาจมากกว่าค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายในแต่ละปีอีกก็เป็นได้

3. วางแผนทำประกันรถยนต์

แม้ว่าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือพ.ร.บ.รถ จะคุ้มครองบุคคลอื่น (หรือบุคคลที่สาม) ที่ได้รับบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินในครั้งนั้น แต่อาจจะไม่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ แนะนำให้วางแผนทำประกันรถยนต์ซึ่งเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่ปัจจุบันบริษัทประกันได้ออกแบบประกันรถยนต์มาให้เลือกมากมายเช่น ประกันรถยนต์มนุษย์เงินเดือนผ่อน 0% ตอบโจทย์มุนษย์เงินเดือนและคนที่อยากผ่อนจ่ายค่าเบี้ยประกัน อีกทั้งยังได้รับความคุ้มครองทันทีอีกด้วย

 

สรุป ต่อพ.ร.บ.รถยนต์กี่บาท?

ไม่ว่าจะเป็นประกันภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ ต่างก็ออกแบบมาเพื่อปกป้องคุณและบุคคลภายนอกจากความเสียหายหรือความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยทั่วไปแล้วการต่อพ.ร.บ.รถยนต์จะทำไปพร้อม ๆ กับตอนทำประกันรถยนต์เลย ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1ประกันชั้น 2+ หรือประกันรถชั้น 3+ ก็จะช่วยลดความยุ่งยากในการดำเนินการ และไม่ต้องกังวลด้วยว่าต่อพ.ร.บ.รถแล้วหรือยัง ก็จะทำให้คุณได้รับความคุ้มครองที่ต่อเนื่อง และไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่ตามมาหากไม่มีประกันคอยดูแลความเสี่ยงเหล่านั้นให้กับคุณ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คปภ.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  70,246
 • 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2023 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  16,533
 • ใบขับขี่ประเภท 2 และใบขับขี่ บ.2 ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง?

  หากขับรถเพื่อขนส่งสินค้าต้องรู้ เพื่อเลือกทำใบขับขี่ประเภท 2 ไม่ว่าเป็นใบขับขี่ บ.2 หรือใบขับขี่ ท.2 ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่อยากโดนปรับ
  12,359