ใบขับขี่ประเภท 2 และใบขับขี่ บ.2 ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง?

10,350

ใบขับขี่รถยนต์มีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับประเภทของรถและลักษณะของการใช้งาน ทั้งใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ใบขับขี่สากล ใบขับขี่รถยนต์ แต่ในหมวดหมู่การขนส่งสินค้า ขับรถบรรทุกสิบล้อต้องเป็นใบขับขี่ประเภท 2 ที่ไม่สามารถใช้ใบขับขี่ประเภทอื่น ๆ มาแทนได้ เพื่อไขข้อข้องใจว่า ใบขับขี่ประเภท 2 มีกี่ชนิด ใบขับขี่ บ.2 และใบขับขี่ ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง ใช้งานร่วมกันได้ไหม ต้องอายุเท่าไหร่ถึงสมัครใบขับขี่รถบรรทุกได้ มาหาคำตอบกันครับ

ใบขับขี่ประเภท 2 มีกี่ชนิด ใบขับขี่รถบรรทุก

ทำความเข้าใจใบขับขี่ประเภท 2 คืออะไร มีกี่ชนิด

ใบขับขี่ประเภท 2 คือ ใบอนุญาตการขับขี่ที่สามารถขับรถได้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้ขับรถได้ทั้งรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะ เช่น รถบรรทุกหกล้อ รถตู้ รถเก๋ง กระบะ หรือรถประเภทอื่น ๆ ถ้าจะจำแนกให้เข้าใจง่าย ๆ ใบขับขี่ประเภท 2 แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

 • ใบขับขี่ประเภท 2 บ.2 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลป้ายทะเบียนสีขาว ที่ไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์
 • ใบขับขี่ประเภท 2 ท.2 สำหรับรถสาธารณะป้ายทะเบียนสีเหลือง ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์

ใบขับขี่ บ.2 และใบขับขี่ ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง?

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานรถของคุณเป็นหลักว่าใช้ทำอะไร? เพื่อเลือกทำใบขับขี่ประเภทที่ตอบโจทย์การใช้งานที่สุด ถ้าขับรถยนต์ส่วนบุคคล เช่น รถเก๋ง รถกระบะขนส่งของในธุรกิจเล็ก ๆ ของตนเอง (ธุรกิจส่วนตัว) ทำใบขับขี่ บ.2 ก็เพียงพอแล้ว

ใบขับขี่ บ. 2 และ ใบขับขี่ ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง?

แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นหรือวางแผนเอาไว้ว่าจะต้องใช้ใบขับขี่ประเภท 2 หาเลี้ยงครอบครัว สร้างรายได้ ควรเปลี่ยนไปเป็นการทำใบขับขี่ ท.2 แทนจะดีกว่า เพราะสามารถใช้ขับรถได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล เช่น รถเก๋ง รถกระบะ และสามารถขับรถยนต์สาธารณะ เช่น รถบรรทุกสิบล้อ รถขนส่งสินค้าได้อีกด้วย!

ทำใบขับขี่รถบรรทุก ประเภท 2 ท.2 รอกี่วัน

อยากทำใบขับขี่ประเภท 2 ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

ใบขับขี่ประเภท 2 สามารถใช้ขับรถได้ทั้งป้ายทะเบียนสีขาว และป้ายทะเบียนสีเหลือง เหมาะสำหรับการใช้งานควบคู่ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะสมัครสอบใบขับขี่ประเภท 2 เอาไว้ ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุใบขับขี่ชั่วคราวไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผู้ถือใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว และรถสามล้อส่วนบุคคลชั่วคราวอายุมากกว่า 22 ปี
 • ผู้ถือใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลชั่วคราว อายุมากกว่า 20 ปี
 • มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
 • ไม่เคยได้รับคำพิพากษาที่โดนลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบปรับ 2 ครั้งขึ้นไป
 • รู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร
 • ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจ ตามที่กฎหมายกระทรวงกำหนดไว้
 • ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับเพศ
 • ไม่เคยมีความผิดต่อชีวิต
 • ไม่เคยมีความผิดต่อร่างกาย
 • ไม่เคยมีความผิดต่อเสรีภาพ
 • ไม่เคยมีความผิดฐานยักยอก
 • ไม่เคยมีความผิดฐานรับของโจร
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

โดยคุณสมบัติที่ประกันติดโล่แจกแจงไปข้างต้น เป็นคุณสมบัติการทำใบขับขี่ ประเภท 2 กรมการขนส่งทางบก ถูกหยิบยกมาจาก มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม : มาตรา 49

ทำใบขับขี่ประเภท 2 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เมื่อตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครใบขับขี่ประเภท 2 ไปแล้วหากผ่านฉลุยก็เข้าสู่ขั้นตอนไปต่อไปคือเตรียมเอกสาร โดยเอกสารที่จะต้องมีในการทำใบขับขี่รถบรรทุก หรือ ใบขับขี่ประเภท 2 ประกันติดโล่รวบรวมมาให้แล้ว คือ

 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
 • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

สำหรับใบรับรองแพทย์ ไม่ได้ใช้แค่ใบขับขี่ประเภท 2 เท่านั้น เพราะใบขับขี่ทุกประเภทจะขอใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารประกอบกันเสมอเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครหรือผู้ต่อใบขับขี่ไม่มีโรคประจำตัว หรือสภาวะของโรคที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับรถ

ประกันบรรทุก ประกันติดโล่ ผ่อนได้

ทำใบขับขี่ประเภท 2 ใช้เวลากี่วันถึงจะได้ใบขับขี่ตัวจริง

จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของผู้ทำใบขับขี่ประเภท 2 มีเงื่อนไขเยอะมาก และต้องทดสอบสมรรถภาพในการขับด้วย แปลว่า คุณจะต้องรอ 90 วันเพื่อให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งระยะเวลา 90 วันที่ต้องรอในการทำใบขับขี่รถบรรทุกประกอบไปด้วยขั้นตอน ดังนี้

 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช่น ตาบอดสี สายตาทางกว้าง สายตาทางลึก และทดสอบปฏิกิริยา
 • เข้ารับการอบรมการต่อใบขับขี่ประเภท 2
 • ทดสอบภาคทฤษฎีเรื่องกฎหมายการใช้รถใช้ถนนใช้ไฟรถบรรทุก
 • ทดสอบภาคปฏิบัติโดยใช้รถหกล้อเป็นเครื่องมือด้วย 3 ท่า ทอดเทียบฟุตบาท ท่าจอด และท่าเดินหน้า
 • ถ่ายรูปติดบัตร และมีค่าธรรมเนียม 200 บาท

ต่ออายุใบขับขี่ประเภท 2 ล่วงหน้าได้กี่วัน

ถ้าประกันรถบรรทุกมีต่ออายุประกันล่วงหน้า ใบขับขี่รถบรรทุก หรือใบขับขี่ประเภท 2 ก็มีต่ออายุล่วงหน้าเช่นกัน โดยกรมการขนส่งทางบกได้ให้คำตอบเอาไว้ว่า สามารถต่ออายุใบขับขี่ประเภท 2 ได้ล่วงหน้า 6 เดือน แต่ถ้าใบขับขี่หมดอายุสามารถขอต่ออายุได้ภายในไม่เกิน 3 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : กรมการขนส่งทางบก

หากไม่มีใบขับขี่ประเภท 2 ผิดกฎหมายหรือไม่? ประกันติดโล่มีคำตอบ


เมื่อต้องการสร้างร้ายได้ด้วยรถบรรทุกแต่ไม่มีใบขับขี่ประเภท 2 หรือใบขับขี่หมดอายุแล้วไม่รีบไปดำเนินการต่อใบขับขี่ให้เรียบร้อย การใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าแต่ใบขับขี่หมดอายุหรือไม่แสดงใบขับขี่ มีโทษจำคุก 2 ปีและมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลเพิ่มเติม : พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 151

สรุป ใบขับขี่ ประเภท 2 ใบขับขี่ บ.2 และใบขับขี่ ท.2

ใบขับขี่ประเภท 2 คือใบขับขี่ที่สามารถขับรถส่วนบุคคล หรือรถสาธารณะได้ทั้งคู่ โดยบุคคลที่จะทำใบขับขี่รถบรรทุก ได้นั้นจะต้องมีอายุมากกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และต้องใช้ระยะเวลาถึง 90 วันจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการเพราะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพิ่มเติมด้วย การได้มาซึ่งใบขับขี่ประเภท 2 จึงยากพอ ๆ กับประเภทอื่น และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคู่กันในการขับรถบรรทุกคือ ประกันรถบรรทุก สามารถผ่อนได้ 0% นาน 6 เดือน แม้ไม่มีบัตรเครดิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันรถบรรทุก
สนใจประกันขนส่งสินค้าภายในประเทศ
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  61,418
 • 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2023 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  14,855
 • วางแผนต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน และต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  ไม่อยากขาดต่อใบขับขี่ ทำความเข้าใจการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน เพื่อวางแผนและเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ป้องกันการทำผิดกฎหมายจราจร
  10,178