ใบอนุญาตขับขี่ หรือใบขับขี่รถยนต์มีกี่ประเภท?

2,901

ใบอนุญาตขับขี่ หรือใบขับขี่รถยนต์ คือ บัตรประจำตัวสำคัญที่ใช้เป็นเครื่องยืนยันว่า บุคคลผู้นั้นมีศักยภาพพอที่จะขับยานพาหนะดังกล่าวได้ ซึ่งก็มีหลายประเภทแตกต่างกันไปตามการใช้งานและประเภทของรถต่าง ๆ หลายคนจึงต้องเตรียมตัวเพื่อไปสอบใบขับขี่ เพราะหากไม่มีใบขับขี่ หรือไม่มีการต่อใบขับขี่เนื่องจากใบขับขี่หมดอายุก็จะคือว่ามีความผิดตามกฏหมายจราจรและอาจถูกปรับได้ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วไม่มีใบขับขี่ ก็จจะยิ่งส่งผลเสียต่อคุณอีกด้วย ประกันติดโล่จะมาแนะนำใบขับขี่มีกี่ประเภท ใช้งานแตกต่างกันอย่างไร และมีค่าธรรมเนียมในการทำ / ต่ออายุเท่าไหร่บ้าง มาดูกันเลยครับ

อายุและค่าธรรมเนียมใบขับขี่รถยนต์แต่ละประเภท

 

ใบขับขี่รถยนต์มีกี่ประเภท? แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร?

ใบขับขี่ หรือใบขับขี่รถยนต์จะถูกแยกออก เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

 • ใบขับขี่ประเภท บ. (ส่วนบุคคล) 

ใบอนุญาตขับขี่ขนส่งสำหรับการใช้งานแบบส่วนบุคคลรวมถึงสามารถใช้เคลื่อนย้าย หรือทำการขนส่งเพื่อการค้าได้เช่นเดียวกัน (เฉพาะธุรกิจส่วนตัว) แต่จำกัดน้ำหนักการขนส่งไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม และต้องไม่ใช่การรับจ้าง

 • ใบขับขี่ประเภท ท. (ทุกประเภท)

ใบอนุญาตให้ขับขี่ขนส่งสำหรับการใช้งานได้ทุกประเภท สามารถใช้เคลื่อนย้าย หรือทำการขนส่งเพื่อการค้าได้โดยไม่จำกัดน้ำหนักการขนส่ง รวมถึงใช้เพื่องานรับจ้างได้

จากนั้นก็จะมีการแยกย่อยประเภทของใบขับขี่ตามชนิดของยานพาหนะ และรูปแบบการใช้งาน ซึ่งจะมีกี่ประเภท และมีค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายในการทำเท่าไหร่นั้น เรามาดูกันเลย!

1. ใบขับขี่รถยนต์ชนิดชั่วคราว

ใบขับขี่มีกี่ประเภท? แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร?

ใบขับขี่ชนิดชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว เป็นใบขับขี่ใบแรกสุดที่คุณจะได้รับจากการทำใบขับขี่ โดยจะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่า และค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าใบขับขี่แบบทั่วไป เรียกได้ว่าเป็นใบผ่านทางก่อนที่จะได้ใบขับขี่ นั่นเองโดยใบขับขี่ชั่วคราว สามารถจำแนกได้ 3 แบบ โดยแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดอายุการใช้งาน และค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • ใบขับขี่ชั่วคราวมีอายุกี่ปี?

อายุการใช้งาน: 2 ปี
อัตราค่าธรรมเนียม: 100 บาท

 • ใบขับขี่รถสามล้อ (รถตุ๊กตุ๊ก) ชั่วคราว

อายุการใช้งาน: 2 ปี
อัตราค่าธรรมเนียม: 50 บาท

 • ใบขับขี่รถจักรยา​นยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

อายุการใช้งาน: 2 ปี
อัตราค่าธรรมเนียม: 50 บาท

 

2. ใบขับขี่รถยนต์ทั่วไป

หากคุณใช้ใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราวข้างต้นจนครบอายุการใช้งานแล้ว ในครั้งต่อไปที่ทำการต่ออายุใบขับขี่ คุณจะได้รับใบขับขี่รถยนต์แบบใช้งานยาว ๆ 5 ปีไปเลยนั่นเอง

โดยใบขับขี่รถยนต์ทั่วไป สามารถจำแนกได้ 2 แบบ มีรายละเอียดอายุการใช้งาน และค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมีอายุกี่ปี?

อายุการใช้งาน: 5 ปี
อัตราค่าธรรมเนียม: 500 บาท

 • ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ

อายุการใช้งาน: 3 ปี
อัตราค่าธรรมเนียม: 300 บาท

 

ใบขับขี่รถยนต์สามล้อ (รถตุ๊กตุ๊ก)

3. ใบขับขี่รถยนต์สามล้อ (รถตุ๊กตุ๊ก)

สำหรับรถยนต์สามล้อ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ รถตุ๊กตุ๊ก ก็มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับใบขับขี่รถยนต์ เมื่อคุณใช้งานใบขับขี่ประเภทชั่วคราวจนครบอายุการใช้งานแล้ว ในครั้งต่อไปที่ทำการต่ออายุ คุณจะได้รับใบขับขี่แบบใช้งานยาว ๆเหมือนกันนั่นเอง โดยใบขับขี่รถสามล้อ สามารถจำแนกได้ 2 แบบ มีรายละเอียดอายุการใช้งาน และค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • ใบขับขี่สามล้อส่วนบุคคล

อายุการใช้งาน: 5 ปี
อัตราค่าธรรมเนียม: 250 บาท

 • ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ

อายุการใช้งาน: 3 ปี
อัตราค่าธรรมเนียม: 150 บาท

 

4. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์

สำหรับรถจักรยานยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ ก็มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับใบขับขี่รถยนต์ เมื่อคุณใช้งานใบขับขี่ประเภทชั่วคราวจนครบอายุการใช้งานแล้ว ในครั้งต่อไปที่ทำการต่ออายุ คุณจะได้รับใบขับขี่แบบใช้งานยาว ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน

โดยใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถจำแนกได้ 2 แบบ มีรายละเอียดอายุการใช้งาน และค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

อายุการใช้งาน: 5 ปี
อัตราค่าธรรมเนียม: 250 บาท

 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ

อายุการใช้งาน: 3 ปี
อัตราค่าธรรมเนียม: 150 บาท

ประกันติดโล่ขอเตือน! ขับรถแต่ไม่ยอมพกใบขับขี่ ระวังโดนปรับ!


ผู้ขับขี่ที่ไม่ได้พกใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงหรือสำเนา สามารถยื่นแสดงใบขับขี่ดิจิทัลแทนได้ แต่หากไม่มีหลักฐานใด ๆ เลยที่จะแสดงต่อเจ้าหน้าที่ว่าเป็นผู้ที่ถือใบอนุญาตขับขี่จริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรา 66
และหากผู้ใดขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ เนื่องจากหมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ถูกยึดใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

5. ใบขับขี่รถบดถนน

สำหรับใบขับขี่รถบดถนนนั้น ผู้ขับจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานรถบดถนนที่มีความอันตรายสูงได้อย่างปลอดภัย มีรายละเอียดอายุการใช้งาน และค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • ใบขับขี่รถบดถนน

อายุการใช้งาน: 5 ปี
อัตราค่าธรรมเนียม: 250 บาท

 

6. ใบขับขี่รถแทรกเตอร์

ใบขับขี่รถแทรกเตอร์

รถแทรกเตอร์นั้นถึงแม้จะใช้งานเพื่อการทำเกษตรกรรม แต่เนื่องจากเป็นรถที่ต้องใช้ความชำนาญในการบังคับสูง จึงจำเป็นที่จะต้องสอบใบขับขี่ด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียดอายุการใช้งาน และค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • ใบขับขี่รถแทรกเตอร์

อายุการใช้งาน: 5 ปี
อัตราค่าธรรมเนียม: 250 บาท

 

7. ใบขับขี่รถชนิดอื่น ๆ

เป็นใบขับขี่รถชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา โดยมีรายละเอียดอายุการใช้งาน และค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • ใบขับขี่รถชนิดอื่น ๆ

อายุการใช้งาน: 5 ปี
อัตราค่าธรรมเนียม: 100 บาท

 

8. ใบขับขี่รถระหว่างประเทศ

ใบขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันติดปากว่าใบขับขี่สากล เป็นใบอนุญาตให้คุณสามารถใช้ขับขี่ยานพาหนะนอกประเทศไทยได้ โดยผู้ที่ยื่นขอใบขับขี่สากลจำเป็นจะต้องมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลร่วมด้วยจึงจะได้รับการอนุมัติ

 • ใบขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ

อายุการใช้งาน: 1 ปี
อัตราค่าธรรมเนียม: 500 บาท

 

อยากมีใบขับขี่สาธารณะต้องทำอย่างไร?

สำหรับใครที่สนใจ หรือต้องการทำใบขับขี่สาธารณะเพื่อนำมาขับแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก หรือวินมอเตอร์ไซค์ ในขั้นตอนการสอบที่กรมการขนส่งทางบก คุณสามารถยื่นเรื่องได้ในทันที แต่จะมีเงื่อนไขด้วยกันดังนี้

 • ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ

  ใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพรถยนต์ขนส่งสาธารณะ หรือแท็กซี่ ต้องได้รับใบขับขี่ชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้ว และต้องมีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป

 • ใบขับขี่รถสามล้อ (รถตุ๊กตุ๊ก) สาธารณะ

  ใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถตุ๊กตุ๊กสาธารณะ ต้องได้รับใบขับขี่รถสามล้อชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีใบขับขี่รถสามล้อส่วนบุคคลอยู่แล้ว โดยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป

 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์) สาธารณะ

  ใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ หรือรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะอื่น ๆ โดยจะต้องได้รับใบขับขี่รถจักรยนต์ชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้ว โดยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

 

สรุป ใบอนุญาตขับขี่ หรือใบขับขี่รถยนต์

ใบอนุญาตขับขี่ หรือใบขับขี่รถยนต์แต่ละประเภทจะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การเลือกใช้ใบขับขี่ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เพราะรถแต่ละประเภทจำเป็นต้องใช้ทักษะในการขับขี่ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามการทำประกันรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันชั้น 2+ หรือประกันรถชั้น 3+ จะช่วยเพิ่มความสบายใจในการขับขี่ทั้งต่อตัวคุณเอง และบุคคลภายนอกที่ใช้ถนนร่วมกัน

เราเป็นโบรกเกอร์ที่รวมประกันภัยรถยนต์จากบริษัทชื่อดังเอาไว้มากมาย พร้อมให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ตอบทุกคำถามที่คุณลูกค้าสงสัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคุ้มครองต่าง ๆ เปรียบเทียบความคุ้มค่าของประกันแต่ละเจ้า อีกทั้งเรายังพร้อมให้คุณผ่อนจ่ายแบบไม่คิดดอกเบี้ยนานสูงสุดถึง 6 เดือนเลยครับ!สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันรถยนต์

กรอกข้อมูลติดต่อ

นอกจากประกันรถยนต์ อยากได้อะไรเพิ่ม?
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  61,386
 • 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2023 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  14,852
 • ใบขับขี่ประเภท 2 และใบขับขี่ บ.2 ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง?

  หากขับรถเพื่อขนส่งสินค้าต้องรู้ เพื่อเลือกทำใบขับขี่ประเภท 2 ไม่ว่าเป็นใบขับขี่ บ.2 หรือใบขับขี่ ท.2 ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่อยากโดนปรับ
  10,348