ฟุตบาทถนนสีอะไรจอดรถได้ สีไหนห้ามจอด หาคำตอบกัน

5,797

ทำไมขอบฟุตบาทถนนแต่ละที่จึงมีสีแตกต่างกัน? อีกหนึ่งสิ่งที่คนใช้รถใช้ถนนอาจจะยังสับสนและเป็นกังวล ขาวเหลืองจอดได้ไหม? เส้นขาวแดง เส้นขาวดำจอดได้หรือเปล่า? สรุปสีอะไรจอดรถได้หรือไม่ได้ บทความนี้ประกันติดโล่จะมาสรุปให้ พร้อมทำความเข้าใจฟุตบาทแต่ละสีหมายความว่าอะไร เพื่อให้คุณใช้รถใช้ถนนได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะทำผิดกฎหมายจราจรจนต้องถูกปรับ

 

รถจอดข้างทางผิดกฎหมายไหม?

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า คำว่า จอดรถ หมายถึง การหยุดรถเป็นเวลาอย่างน้อย 3 นาทีโดยมีผู้ขับขี่หรือไม่มีผู้ขับขี่อยู่บนรถ อย่างไรก็ตามหากคุณหยุดรถเกินสามนาทีเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสาร หรือขนถ่ายสินค้า ไม่ถือว่าเป็นการจอดรถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก แต่การหยุดรถ จะเป็นการหยุดเคลื่อนที่รถชั่วขณะเท่านั้น โดยยังสามารถที่จะควบคุมรถและพร้อมเคลื่อนที่ต่อไปได้ในทันที

รถจอดข้างทางผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อจอดในที่ห้ามจอด หรือจอดรถกีดขวางการจราจร โดยค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 500 บาท แล้วห้ามจอดรถตรงไหนบ้าง? ไปทำความเข้าใจในส่วนของการจอดรถริมฟุตบาทกันต่อได้เลยครับ

ความหมายของสีขอบฟุตบาท

 

ความหมายของสีขอบฟุตบาทถนนทั้ง 3 แบบ

สีขอบฟุตบาทถนน (Curb Markings) เป็นเครื่องหมายจราจรบนเส้นขอบทางที่มาในรูปแบบ “แถบสี” ติดตั้งเอาไว้หรือทำให้เห็นในเขตทางหลวงแบบง่ายและชัดเจน โดยผู้ใช้รถใช้ถนนต้องปฏิบัติตามความหมายของแต่ละแถบสี เพื่อสร้างความเป็นระเบียบให้กับการจราจรบนท้องถนน และเพื่อความปลอดภัย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งความหมายของฟุตบาทถนนแต่ละสี มีดังนี้

ฟุตบาทขาวแดง

 1. ฟุตบาทถนนสีขาวแดงหมายถึงอะไร?

  เส้นขาวแดง หมายถึง “เครื่องหมายห้ามหยุดรถ”​ มีลักษณะเป็นแถบสีแดงสลับขาว แสดงที่ขอบคันหิน หรือขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ หรือทางจราจร หรือที่อื่น ๆ หมายความว่า ห้ามหยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กําหนดเป็นอันขาด (พบ.๑๐))

  เส้นขาวแดงจอดได้ไหม?

  เมื่อไหร่ก็ตามที่ขับรถออกถนนทางหลวง ขับรถในซอย แล้วเจอขอบฟุตบาทขาวแดงหมายถึงว่า ห้ามจอดรถ ห้ามหยุดรถ ห้ามจอดแช่ ห้ามจอดรถรับส่ง รวมไปถึงการโบกรถแท็กซี่ รถประจำทาง รถตู้ หรือรถมอเตอร์ไซค์ให้จอดด้วย

  เส้นขาวแดงพบได้ที่ไหนบ้าง?

  ฟุตบาทถนนสีขาวสลับแดงจะเห็นได้ง่ายที่สุดคือ ตรงหัวโค้งถนน หรือหัวมุมถนน เป็นเลนที่รถยนต์ห้ามจอดเพราะหัวมุมถนนมักจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด หรือเลี้ยวขวาผ่านตลอด เพราะถ้าจอดจะทำให้รถติด หรือเกิดอุบัติเหตุรถชนได้

  ฟุตบาทขาวเหลือง

 2. ฟุตบาทถนนสีขาวเหลืองหมายถึงอะไร?

  เส้นขาวเหลือง หมายถึง “เครื่องหมายห้ามจอดรถ” มีลักษณะเป็นแถบสีเหลืองสลับขาว แสดงที่ขอบคันหิน หรือขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ หรือทางจราจร หรือทางอื่น ๆ หมายความว่า ห้ามหยุดระหว่างแนวเขตที่กำหนด เว้นแต่การหยุดรับส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะ ซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า (พบ.๙)

  เส้นขาวเหลืองจอดได้ไหม?

  เมื่อไหร่ก็ตามที่ขับรถบนถนนทางหลวงแล้วพบเจอสีขอบฟุตบาทขาวเหลือง สามารถหยุดรถได้ แต่ในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น เช่น หยุดรถเพื่อส่งผู้โดยสารชั่วคราว เมื่อเสร็จแล้วก็ไป แต่ห้ามจอดทิ้งไว้หรือจอดข้ามคืน ซึ่งคำว่าจอดกับหยุดไม่เหมือนกันครับ ในกรณีนี้หยุดได้แต่ห้ามจอด

  เส้นขาวเหลืองพบได้ที่ไหนบ้าง?

  เส้นขอบฟุตบาทขาวสลับเหลือง จะพบเห็นได้ในตรงที่สามารถหยุดรับหรือจอดส่งผู้โดยสารได้ เช่น ป้ายรถเมล์ หยุดแล้วก็ต้องไป ไม่ใช่จอดแช่ไว้นะครับ เพราะจะทำให้การจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุรถชนได้

  ฟุตบาทขาวดำ

 3. ฟุตบาทถนนสีขาวดำหมายถึงอะไร?

  เส้นขาวดำ หมายถึง “เครื่องหมายขาวดำ” มีลักษณะเป็นแถบสีขาวสลับดำ แสดงหรือทำให้ปรากฎที่ขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทางเห็นขอบคันหินหรือหรือสิ่งกีดขวางนั้น ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น (พต.๘)

  เส้นขาวดำจอดได้ไหม?

  เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นสีฟุตบาทขาวดำบนถนนทางหลวง ให้รู้เลยว่าเป็นการทำสัญลักษณ์เอาไว้ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเห็นขอบทางแบบง่ายและชัดเจน ว่าที่ตรงนี้คือขอบทางของถนน ให้ลดความเร็ว หรือระวังอุบัติเหตุ

  เส้นขาวดำพบได้ที่ไหนบ้าง?

  ฟุตบาทถนนสีขาวสลับดำจะปรากฎให้เห็นช่วงขึ้นสะพานหรือวงเวียนกลับรถ หมายถึงว่า ห้ามจอดรถเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชน แต่ฟุตบาทสีขาวสลับดำบางที่ก็สามารถจอดรถได้แต่ต้องชิดขอบทางครับ

  แถบสีขอบฟุตบาท

 

สีขอบฟุตบาท ช่วยลดอุบัติเหตุ ลดจราจรแออัด

จริง ๆ แล้วเวลาไปสอบใบขับขี่ใหม่ หรือต่อใบขับขี่ที่หมดอายุ ข้อมูลเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้ต่อใบขับขี่จะต้องศึกษาเอาไว้อยู่แล้ว ซึ่งบางคนเมื่อเวลาผ่านไปก็หลงลืมครับ

แต่แบบนี้สามารถเตือนความจำกันได้ และเพื่อป้องกันไม่ให้จอดรถผิด หรือจอดรถแล้วโดนล็อกล้อ การรู้ความหมายของสีฟุตบาทเลยสำคัญมาก

เพราะว่าถ้าละเลยหรือละเมิดกฎจราจร จะส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคันอื่น ๆ เดือดร้อน อย่างน้อยที่สุดคือรถติด หรือเคลื่อนตัวไม่ได้ เพราะมีการจอดรถในที่ห้ามจอด หรืออย่างมากที่สุดคือเกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายกัน

ซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์รถชนท้ายกันจริง ๆ ก็ต้องส่งเรื่องไปยังบริษัทประกันรถยนต์ เพื่อขอเคลมค่าเสียหาย แต่ถ้าคุณไม่มีประกันรถยนต์เลยแล้วเป็นฝ่ายผิด ก็ถึงเวลาที่จะต้องใช้เงินเก็บตัวเองจ่ายค่าเสียหายแล้วครับ

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้จากการจอดรถข้างทาง คุณสามารถซื้อ ประกันรถยนต์ออนไลน์ กับ ประกันติดโล่ได้เลยนะครับ โดยจะให้ความคุ้มครองทันที่ที่เริ่มจ่ายเบี้ยประกัน และคุณสามารถซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้แบบผ่อนจ่าย 0% นาน 6 เดือนอีกด้วยครับ

 

สรุป ฟุตบาทถนนสีอะไรจอดรถได้?

ฟุตบาทถนนสีขาวดำและสีขาวเหลืองจอดรถได้ แต่อย่างไรก็ตามควรหาที่จอดรถสำหรับการจอดรถจริง ๆ จะดีที่สุด เพื่อความเป็นระเบียบ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพหรือเป็นมือใหม่หัดขับ อย่าลืมทำความเข้าใจความหมายของสีขอบฟุตบาทถนน เพื่อไม่เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ อีกทั้งเวลาไปทำข้อสอบใบขับขี่ หรือต่อใบขับขี่หมดอายุข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นเรื่องที่ผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องจำให้ได้ และนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้จอดรถผิดที่ผิดทางจนโดนล็อกล้อ เสียค่าปรับโดยไม่จำเป็น

เพราะการจอดรถข้างฟุตบาทมีความเสี่ยงที่จะถูกเฉี่ยว ถูกชนได้ง่าย ๆ การทำประกันรถยนต์จึงเป็นเรื่องจำเป็น โดยเฉพาะประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ให้คุณเคลมได้ครบ คุ้มครองทุกกรณีนั่นเอง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันรถยนต์

กรอกข้อมูลติดต่อ

นอกจากประกันรถยนต์ อยากได้อะไรเพิ่ม?
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  58,997
 • 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2023 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  14,417
 • ใบขับขี่ประเภท 2 และใบขับขี่ บ.2 ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง?

  หากขับรถเพื่อขนส่งสินค้าต้องรู้ เพื่อเลือกทำใบขับขี่ประเภท 2 ไม่ว่าเป็นใบขับขี่ บ.2 หรือใบขับขี่ ท.2 ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่อยากโดนปรับ
  9,907