ปฏิทิน 2567 พร้อมวันหยุดประจำปี และวันหยุดธนาคาร

เมื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ หนึ่งสิ่งที่หลายคนตั้งตารอคอยคือ ปฏิทิน 2567 พร้อมวันหยุดประจำปีว่าจะมีวันไหนบ้าง ประกันติดโล่จะมาอัปเดต ปฏิทินวันหยุด 2567 ทั้งวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร เอาใจคนทำงานให้ได้วางแผนหยุดยาวกันตั้งแต่เนิ่น ๆ จะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด หรือจะแพลนขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศ พร้อมทำความเข้าใจสิทธิการลางานของลูกจ้างประจำ หรือพนักงานประจำทุกคน ว่ามีสิทธิลาหยุดพักผ่อนตามกฎหมายแรงงานปีละกี่วัน

อัปเดต ปฏิทิน 2567 พร้อมวันหยุดประจำปี

อัปเดต ปฏิทิน 2567 พร้อมวันหยุดประจำปี

สำหรับปฏิทิน 2567 วันหยุดประจำปีนี้ มีเดือนมีนาคม เดือนกันยายน และเดือนพฤศจิกายน ที่ไม่มีวันหยุดราชการเลย ดังนั้น ใครที่กำลังจะวางแผนหยุดยาว อย่าลืมคำนวณวันลาที่ตัวเองมีสิทธิให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลาด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้มีเวลาพักผ่อน เติมพลังกาย พลังใจ ก่อนกลับไปทำงานได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง

เดือนมกราคม

 • วันจันทร์ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่

เดือนกุมภาพันธ์ 

 • วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา    
 • วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

เดือนเมษายน

 • วันเสาร์ 6 เมษายน 2567 วันจักรี
 • วันจันทร์ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี  
 • วันศุกร์ 12 เมษายน 2567 วันหยุดพิเศษของสถาบันการเงิน
 • วันเสาร์ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
 • วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
 • วันจันทร์ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
 • วันอังคาร 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

เดือนพฤษภาคม

 • วันพุธ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันเสาร์ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล
 • วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
 • วันพุธ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา

เดือนมิถุนายน

 • วันจันทร์ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เดือนกรกฎาคม

 • วันเสาร์ 20 กรกฎาคม 2567 วันอาสาฬหบูชา
 • วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
 • วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2567 วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันจันทร์ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เดือนสิงหาคม

 • วันจันทร์ 12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เดือนตุลาคม

 • วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม 2567 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันพุธ 23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช

เดือนธันวาคม

 • วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2567 วันพ่อแห่งชาติ
 • วันอังคาร 10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 วันหยุดพิเศษเพิ่มเติม
 • วันอังคาร 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี

อัปเดต วันหยุดธนาคาร 2567

วันหยุดทำการของสถาบันการเงิน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2567 

 • วันจันทร์ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่      
 • วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา              
 • วันจันทร์ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี       
 • วันศุกร์ 12 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์                               
 • วันจันทร์ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
 • วันอังคาร 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
 • วันพุธ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
 • วันพุธ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา
 • วันจันทร์ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันจันทร์ 12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันพุธ 23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช
 • วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2567 วันพ่อแห่งชาติ
 • วันอังคาร 10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันอังคาร 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี

สิทธิการลาของพนักงานตามกฎหมายแรงงาน

สิทธิการลาของพนักงานตามกฎหมายแรงงาน

หลายคนอาจจะรู้แล้วว่าวันลาประจำปีของเราตามที่บริษัทกำหนดมีอะไรบ้าง มีจำนวนกี่วัน ลองมาเช็คสิทธิการลาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานจากกระทรวงแรงงาน ว่าวันลาหยุดพักผ่อนของเราเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ 

 • วันหยุดประจำสัปดาห์ ต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน โดยมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน โดยนายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้า กำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์วันใดก็ได้ 
 • วันหยุดตามประเพณี ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย ถ้าวันหยุด ตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยในวันทำงานถัดไป
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่าปีละ 6 วันทำงาน

วางแผนหยุดยาวอย่างไรไม่ให้ส่งผลกับการทำงาน

ก่อนอื่นให้ตรวจสอบก่อนว่าในปีนี้คุณมีสิทธิใช้วันหยุดพักผ่อนประจำปีได้กี่วัน เพราะแต่ละบริษัทหรือพนักงานที่มีอายุงานต่างกัน มักจะมีจำนวนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่แตกต่างกันออกไปด้วย จากนั้นเริ่มวางแผนวันหยุดยาวของคุณล่วงหน้าให้ดี เพื่อไม่ให้ส่งผลต่องานที่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณ จนอาจส่งผลต่อการทำงานของทีมหรือเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ จนกลายเป็นปัญหาในการทำงานตามมาได้ จากนั้นให้ทำเรื่องขอลางานตามขั้นตอนของบริษัทอย่างถูกต้อง 

สรุป ปฏิทิน 2567 พร้อมวันหยุดประจำปี

เมื่ออัปเดตปฏิทิน 2567 พร้อมวันหยุดประจำปีไปแล้ว ก็เริ่มวางแผนกันตั้งแต่เนิ่น ๆ ได้เลยครับ และอย่าลืมคำนวณวันลาให้ดีเผื่อเดือนอื่น ๆ ด้วย อย่างเช่นเดือนที่ไม่มีวันหยุดเลย หรือเดือนที่คุณจำเป็นต้องเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด ที่จำเป็นต้องใช้วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี สำหรับใครที่มีแพลนจะขับรถทางไกลไปเที่ยว หรือกลับบ้านต่างจังหวัดอย่าลืมทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกันไว้ด้วยนะครับ เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาทเท่านั้น คุ้มครองถึงการขับขี่หรือการโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ หากเกิดเหตุไม่คาดคิด รับทุนประกันสูงสุด 400,000 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก: Thai PBSสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันอุบัติเหตุ
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  57,884
 • 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2023 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  14,251
 • วางแผนต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน และต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  ไม่อยากขาดต่อใบขับขี่ ทำความเข้าใจการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน เพื่อวางแผนและเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ป้องกันการทำผิดกฎหมายจราจร
  9,791