อยากเปลี่ยนหรือย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมต้องรู้อะไรบ้าง?

1,435

ผู้ประกันตนทุกคนสามารถใช้สิทธิประกันสังคมเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเงินส่วนนี้คือเงินประกันสังคมที่ถูกหักออกจากเงินเดือน หากวันหนึ่งย้ายบ้านหรือย้ายที่ทำงาน เลยต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม แต่ไม่รู้จริง ๆ ว่าเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมต้องทำยังไง เปลี่ยนได้ช่วงไหนของปี ต้องใช้เวลากี่วันถึงรู้ผล รายชื่อสถานพยาบาลของประกันสังคมที่ไหนยังว่างอยู่บ้าง ประกันติดโล่นี้มีคำตอบ

เปลี่ยนโรงพยาบาล ประกันสังคม 2566 ออนไลน์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 

ไขคำตอบคาใจก่อนเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566

สิ่งหนึ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประกันสังคม คือ “การรักษาพยาบาล” โดยกระทรวงแรงงาน ประกาศว่า ผู้ประกันตนของประกันสังคมสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้แล้วในช่วงเวลาที่กำหนด ดังนั้น ถ้าวางแผนเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม มาดูกันว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องรู้บ้าง

ใครบ้างที่จะทำเรื่องย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมได้

ก่อนเริ่มทำเรื่องเปลี่ยนโรงพยาบาลของประกันสังคม อยากให้ผู้ประกันตนทุกคนตรวจสอบก่อนว่าคุณสมบัติตรงไหม เพราะมีผู้ประกันตนบางประเภทไม่สามารถทำเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ซึ่งเงื่อนไข คือ

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39
 • ต้องจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเริ่มใช้สิทธิรักษาพยาบาล
 • บุคคลที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนแล้ว (สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้อีก 6 เดือน)

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ปีละกี่ครั้ง? 

การเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมสามารถเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคมของทุกปี สำหรับการย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมปี 2566 สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565

เปลี่ยนโรงพยาบาล ประกันสังคม ระหว่างปีได้ไหม

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมระหว่างปีได้ไหม?​

ในกรณีที่ผู้ประกันตนอยากเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมระหว่างปีเพราะมีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายบ้าน ย้ายที่ทำงาน หรือไม่สะดวกไปใช้บริการโรงพยาบาลที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ก็สามารถย้ายโรงพยาบาลนอกเวลาที่ประกันสังคมกำหนดไว้ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องยื่นเรื่องภายใน 30 วันนับจากวันที่ย้ายบ้านหรือที่ทำงาน

เช็กรายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคมที่ยังว่างอยู่ได้ที่ไหน

ก่อนจะทำเรื่องเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม อย่าลืมตรวจสอบด้วยว่าโรงพยาบาลที่ตั้งใจจะย้ายไปใช้สิทธิรักษาพยาบาลยังเปิดรับอยู่ไหม หรือผู้ประกันตนเต็มแล้วหรือยัง โดยประกันติดโล่จะยกรายชื่อสถานพยาบาลที่เปิดให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาลของแต่ละภาคในประเทศไทย มาพอสังเขป ดังนี้

รายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคม กรุงเทพมหานคร 2566 

 • ​​คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • โรงพยาบาลกลาง
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
 • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 • โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • โรงพยาบาลสิรินธร
 • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ
 • โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

รายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคม ชลบุรี 2566 

 • โรงพยาบาลชลบุรี
 • ​​​โรงพยาบาลพนัสนิคม
 • ​​​โรงพยาบาลพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • ​​​โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา คลินิกเครือข่าย
 • ​​​โรงพยาบาลเมืองพัทยา
 • ​​​โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
 • ​​​โรงพยาบาลปิยะเวชช์บ่อวิน
 • ​​​โรงพยาบาลแหลมฉบัง
 • ​​​โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
 • ​​​โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง
 • ​​​โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
 • ​​​โรงพยาบาลเอกชล 2

รายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคม โคราช 2566

 • โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
 • โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลปากช่องนานา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • โรงพยาบาล ป.แพทย์

รายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคม นครศรีธรรมราช 2566 

 • โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
 • โรงพยาบาลทุ่งสง
 • โรงพยาบาลท่าศาลา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลสิชล
 • โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคมได้ที่นี่

>> รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 2566 << 

หากไม่สะดวกเปิดเว็บไซต์ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1506 

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมออนไลน์ได้ไหม ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สำหรับการย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมสามารถทำได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ผู้ประกันตนสะดวกต่อการดำเนินเรื่อง ซึ่งกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า มีวิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 4 ช่องทาง ดังนี้

 • ยื่นแบบฟอร์ม สปส. 9-02 เพื่อเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ที่ สำนักประกันสังคมกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด หรือทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th*
 • ย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect*
 • เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมผ่าน Line Official SSO โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai*

 *ในกรณีที่เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมแบบออนไลน์แล้วไม่ต้องยื่นเอกสารที่สำนักประกันสังคม*

เปลี่ยนโรงพยาบาล ประกันสังคม 2566 ใช้เวลากี่วัน

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมใช้เวลากี่วันถึงรู้ผล

เนื่องจากยังไม่ได้ซื้อประกันสุขภาพ ผู้ประกันตนหลายคนจึงไม่อยากการรักษาขาดช่วงระหว่างทำเรื่องเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ซึ่งสิทธิการรักษาในโรงพยาบาลใหม่ สามารถแจกแจงได้ ดังนี้

 • หากสำนักประกันสังคมรับเรื่องเปลี่ยนโรงพยาบาลระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 (ก่อนเวลา 16.30 น. ของวันที่ 15) จะใช้สิทธิการรักษาในโรงพยาบาลใหม่ได้ในวันที่ 16 ของเดือนนั้น
 • หากสำนักประกันสังคมรับเรื่องเปลี่ยนโรงพยาบาลระหว่างวันที่ 16 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน (ก่อน 16.30 น. ของวันสุดท้ายของเดือน) จะใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้วันที่ 1 ของเดือนถัดไป

หากผู้ประกันตนคนใดไม่ได้ย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมในปี 2566 ก็สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ต่อเนื่องเลยครับ ไม่ต้องกังวลอะไร แต่ถ้ากำลังวางแผนซื้อประกันสุขภาพของตัวเองเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ครอบคลุมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประกันโรคมะเร็ง หรือประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่ประกันติดโล่มีให้บริการ!

 

สรุป

ใครที่กำลังคิดอยากเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมก็เริ่มเลยครับ ลองตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลของประกันสังคม 2566 ก่อนว่ามีโรงพยาบาลไหนที่อยู่ใกล้บ้านหรือที่ทำงานบ้าง จะได้เดินทางไปใช้บริการได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น แต่ถ้าคุณต้องการให้ได้รับการรักษาที่เร็วกว่า ครอบคลุมค่าใช้จ่าย และคุ้มครองโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การเลือกซื้อประกันสุขภาพก็เป็นไอเดียที่ดีมาก ๆ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันมะเร็ง
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  58,108
 • 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2023 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  14,265
 • วางแผนต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน และต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  ไม่อยากขาดต่อใบขับขี่ ทำความเข้าใจการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน เพื่อวางแผนและเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ป้องกันการทำผิดกฎหมายจราจร
  9,810