ประกันโรคร้ายแรงที่ไหนดีที่ไหนคุ้ม ต้องเลือกอย่างไร?

โรคร้ายแรง หรือประกันมะเร็ง เป็นกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หายขาด หรือเพื่อให้อาการไม่แย่ลงไปกว่าเดิม จึงจำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาอยู่เรื่อย ๆ ไม่ใช่การจ่ายแบบครั้งเดียวจบ หลายคนจึงให้ความสำคัญกับการทำประกันในกลุ่มของโรคร้ายแรงกันมากขึ้น แต่ก็ไม่รู้ว่าควรเริ่มทำเมื่อไหร่ หรือต้องทำประกันโรคร้ายแรงที่ไหนดีถึงจะเหมาะกับตัวเองมากที่สุด ประกันติดโล่จะมาแนะนำว่ามีสิ่งใดที่ต้องพิจารณากันบ้าง

 

ทำประกันโรคร้ายแรงที่ไหนดี ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เราทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายแรงได้มากมาย ไม่ว่าจะจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต กรรมพันธุ์ ไปจนถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่คุณเองก็แทบจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การพิจารณาเพื่อทำประกันโรคร้ายแรง นอกจากจะทำให้คุณสบายใจเรื่องค่ารักษาแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคุณและครอบครัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย และนี่คือสิ่งที่คุณต้องพิจารณาว่าจะทำประกันโรคร้ายแรงที่ไหนดี

1. ทำความเข้าใจประกันโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรง เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่รุนแรงโดยเฉพาะ มักจะครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ทำให้ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาได้อย่างสบายใจ แต่อย่าลืมทำความเข้าใจประเภทของกรมธรรม์ประกันโรคร้ายแรงนั้นด้วย ต้องเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการและความจำเป็นของคุณ และความคุ้มครองจะครอบคลุมแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทประกัน รวมถึงข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดต่าง ๆ ด้วย โรคร้ายแรงที่มักพบส่วนใหญ่ มีดังนี้

 • โรคมะเร็ง
 • โรคหัวใจ
 • โรคไตวาย
 • โรคปอด
 • โรคหลอดเลือดอุดตัน
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ

2. ประวัติสุขภาพตัวเองและครอบครัว

การพิจารณาประวัติสุขภาพของตัวเองและครอบครัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ตรวจสอบประวัติสุขภาพให้ละเอียดว่าคุณและครอบครัวเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมและระบุข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน และเพื่อตรวจสอบว่ากรมธรรม์ประกันโรคร้ายแรงที่คุณจะทำครอบคลุมด้วยหรือไม่

ประวัติสุขภาพของครอบครัวสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงบางอย่างได้ หากครอบครัวของคุณมีประวัติโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจหรือโรคมะเร็ง คุณอาจต้องจัดลำดับความสำคัญของความคุ้มครองสำหรับเงื่อนไขเฉพาะเหล่านั้น นอกจากนี้ การรับทราบประวัติสุขภาพของครอบครัวอาจช่วยให้คุณเลือกกรมธรรม์ที่มีขอบเขตความคุ้มครองที่กว้างขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

ประกันติดโล่ขอแนะนำเรื่องการแจ้งประวัติสุขภาพ


แม้บริษัทประกันหลายแห่งจะมีการโฆษณาว่า “ไม่ต้องตอบปัญหาสุขภาพ” หรือ “ไม่ต้องแจ้งประวัติสุขภาพ” ประกันติดโล่ขอแนะนำให้แจ้งประวัติสุขภาพของตัวเองและครอบครัวให้ละเอียด โดยเฉพาะหากมีประวัติเกี่ยวกับโรคร้ายแรงมาก่อน เพื่อให้คุณจ่ายค่าเบี้ยประกันและได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่ามากที่สุด

3. จำนวนเงินคุ้มครองที่เหมาะสม

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับจำนวนเงินคุ้มครองที่เพียงพอต่อการรักษาโรคร้ายแรงในแต่ละครั้ง โดยพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ 

 • ค่ารักษาพยาบาล ประเมินค่ารักษาพยาบาลที่อาจเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาตัวในโรงพยาบาล ค่าห้องพัก ค่าผ่าตัด ค่ายา และค่าการรักษาแบบต่อเนื่อง ค่ารักษาพยาบาลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคร้ายแรงนั้น ๆ และประเภทของการรักษาที่มีความจำเป็นในแต่ละเคส
 • ค่าใช้จ่ายในการฟื้นตัว บางเคสอาจจำเป็นต้องมีช่วงที่รอการฟื้นตัวจากการรักษาโรคร้ายแรง ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลข้างต้นด้วย 
 • ค่าครองชีพ พิจารณาค่าครองชีพตามปกติของคุณและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ว่าในช่วงที่ต้องเข้ารับการรักษาหรือในช่วงฟื้นตัว คุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินมากน้อยเพียงใด หรือทำให้คุณต้องขาดรายได้เนื่องจากการเข้ารับการรักษาไปเท่าไหร่ เพื่อไม่ให้การรักษาโรคร้ายแรงนั้นกระทบกับค่าครองชีพตามปกติของคุณ 

4. อายุและระยะเวลาความคุ้มครอง

การเลือกทำประกันโรคร้ายแรงที่ให้ระยะเวลาความคุ้มครองที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองในเวลาที่คุณต้องการมากที่สุด ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกระยะเวลาความคุ้มครอง ได้แก่

 • ช่วงอายุที่ต้องการจะเกษียณ เพื่อให้ประกันโรคร้ายแรงคุ้มครองไปถึงช่วงเวลาที่คุณไม่ได้ทำงานหารายได้แล้วนั่นเอง
 • อายุของคุณ มีส่วนสำคัญในการกำหนดค่าเบี้ยประกันโรคร้ายแรงด้วย เมื่อคุณอายุมากขึ้น ความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายแรงก็เพิ่มขึ้น บริษัทประกันจึงต้องเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นตามความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง 

เพื่อความคุ้มค่าสำหรับคนที่กำลังลังเลว่าจะทำประกันโรคร้ายแรงที่ไหนดี ประกันติดโล่ขอแนะนำให้ทำประกันโรคร้ายแรงตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อให้ได้ค่าเบี้ยประกันที่ถูกลง และเพื่อความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 

 

ประกันโรคร้ายแรงที่ไหนดีที่คนนิยมทำมากที่สุด

ประกันโรคร้ายแรงที่คนนิยมทำมากที่สุดคือ ประกันโรคมะเร็ง เนื่องจากโรคมะเร็งถือเป็นโรคร้ายแรงอันดับ 1 ที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่คนไทยจะเป็นโรคมะเร็งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตส่วนตัว ประวัติการเป็นมะเร็งของคนในครอบครัว และสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งสถิติผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งรายใหม่อยู่ที่ 139,206 คนต่อปีหรือวันละ 381 คน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากถึง 84,073 คนต่อปีหรือวันละ 230 คนต่อปี

 

สรุปทำประกันโรคร้ายแรงที่ไหนดี

ประกันโรคมะเร็งออนไลน์ที่ประกันติดโล่ เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาทเท่านั้น ให้คุณเลือกความคุ้มครองได้หลากหลาย เพื่อรองรับทุกความต้องการและความสบายใจของคุณ หากคุณกำลังกังวลว่าจะทำประกันมะเร็งเจอจ่ายจบที่ไหนดี การพิจารณาจากสิ่งต่าง ๆ ที่เราแนะนำไปข้างต้นจึงเป็นขั้นตอนสำคัญ นอกจากเพื่อความสบายใจตลอดระยะเวลาการรักษาโรคร้ายแรง ยังช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับคุณและครอบครัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ไม่ต้องกังวลว่าจะมีเงินรักษาหรือจะเป็นภาระคนในครอบครัวหรือไม่ ให้คุณได้โฟกัสกับการรักษาได้อย่างอุ่นใจ เพื่อให้กลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้งได้นั่นเอง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: SETสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันมะเร็ง
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  61,172
 • 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2023 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  14,815
 • ใบขับขี่ประเภท 2 และใบขับขี่ บ.2 ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง?

  หากขับรถเพื่อขนส่งสินค้าต้องรู้ เพื่อเลือกทำใบขับขี่ประเภท 2 ไม่ว่าเป็นใบขับขี่ บ.2 หรือใบขับขี่ ท.2 ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่อยากโดนปรับ
  10,297