การเคลมยางรถยนต์ประกันชั้น 1 มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

1,215

ยางแบน ยางแตกเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่เป็นอย่างมาก ในบางครั้งอาจทำให้ยางเกิดความเสียหายจนต้องเปลี่ยนเส้นใหม่ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อย ปัจจุบันยางเส้นหนึ่งราคาไม่ต่ำกว่าสามพันหรือมากกว่านั้น ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ไว้แล้ว มีกรณีใดบ้างที่ประกันจะคุ้มครองยางรถยนต์ อยากเคลมยางรถยนต์ประกันชั้น 1 มีเงื่อนไขอย่างไร ประกันติดโล่จะมาตอบข้อสงสัยเรื่องการเคลมยางรถยนต์ พร้อมทำความเข้าใจสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยางแตก ยางแบน ยางระเบิด เพื่อการใช้งานยางรถยนต์ไปได้นาน ๆ

 

ตอบข้อสงสัย การเคลมยางรถยนต์ประกันชั้น 1 

ประกันชั้น 1 เคลมยางได้ไหม? สำหรับเงื่อนไขการเคลมยางรถยนต์ประกันชั้น 1 จะเคลมได้เฉพาะกรณีที่ยางรถได้รับความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุเท่านั้น ขับรถอยู่ดี ๆ แล้วยางแบน ยางแตก ยางระเบิด จะไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือกรณียางโดนตะปูเคลมประกันชั้น 1 ไม่ได้เช่นกัน พูดให้เข้าใจง่ายก็คือ ประกันจะไม่คุ้มครองความเสียหายของยางรถยนต์ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของยางเอง 

โดยประกันชั้น 1 จะคุ้มครองความเสียหายของยางรถยนต์ทั้งจากอุบัติเหตุรถชน และอุบัติเหตุจากการขับรถทั่วไป เช่น ขับรถตกหลุม ขับรถเบียดฟุตบาท จนเป็นเหตุให้ยางแตก ยางระเบิด เป็นต้น บริษัทประกันจะคุ้มครองความเสียหายให้ 50% ของราคายาง หากคุณเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ ๆ ต้องนำเอกสารมาเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ความคุ้มครองความเสียหายต่อยาง

ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน

เงื่อนไขข้อยกเว้นข้อนี้ มีจุดประสงค์ที่จะไม่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อยางรถยนต์เฉพาะกรณียางรถยนต์เกิดการฉีกขาด หรือระเบิดจากสภาพการใช้งานปกติ โดยไม่มีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นจนก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว

เปลี่ยนล้อแม็กเคลมประกันชั้น 1 ได้ไหม

ขับรถตกหลุม ขับรถเบียดฟุตบาทจนล้อแม็กเป็นรอยหรือเสียหาย หากเป็นล้อแม็กเดิมของรถที่ออกจากโรงงาน กรณีทำประกันชั้น 1 บริษัทประกันจะคุ้มครองความเสียหายให้ทั้งหมด แต่ใครที่เปลี่ยนล้อแม็กจะต้องแจ้งบริษัทประกันให้ทราบทันทีว่ามีการเปลี่ยนล้อแม็กเป็นอันใหม่ โดยบริษัทประกันจะมีการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันเพิ่มเติมเพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมล้อแม็กอันใหม่ ไม่อย่างนั้นหากเกิดอุบัติเหตุจนล้อแม็กได้รับความเสียหาย จะไม่สามารถเคลมประกันในส่วนของล้อแม็กอันใหม่ได้ แต่บริษัทประกันจะพิจารณาให้ความคุ้มครองเท่าราคาของล้อแม็กเดิมเท่านั้น

 

ยางแบน ยางแตก ยางระเบิด เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง?

ยางแบน ยางแตก ยางระเบิด เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

ยางแบน ยางแตก ยางระเบิด ส่งผลต่อการควบคุมรถ การเบรก การทรงตัว และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ ผู้ขับขี่ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลรักษายางรถอยู่เสมอ เติมลมยางที่เหมาะสมกับรถแต่ละประเภท เพราะการไม่รักษาแรงดันลมยางให้เหมาะสม จนทำให้ยางอ่อนหรือยางแข็งเกินไปนั้น เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยางรถได้รับความเสียหายและส่งผลต่อการขับขี่ด้วย มาทำความเข้าใจสาเหตุเพื่อหาวิธีป้องกันยางรถของเรากันครับ

สาเหตุจากท้องถนน

พื้นผิวถนน หลุมบ่อ และรอยแตกร้าว มักจะค่อย ๆ สร้างความเสียหายให้กับยางรถของคุณ เพราะรอยแตกร้าวของพื้นถนนจะมีขอบที่แหลมคม ดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการขับทับรอยแตกร้าวขนาดใหญ่หรือหลุมบ่อ แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ลดความเร็วของรถลง อีกทั้งการรักษาแรงดันลมยางให้เหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของยางรถได้อีกด้วย

รถแต่ละประเภทควรเติมลมยางเท่าไหร่ ประกันติดโล่สรุปให้


การ เติมลมยางรถยนต์ รถแต่ละประเภท ควรเติมดังนี้

 1. รถยนต์ขนาดเล็ก ควรเติมลมยางประมาณ 25-30 PSI 
 2. รถยนต์ขนาดกลาง ควรเติมลมยางประมาณ 30-35 PSI
 3. รถกระบะ (ไม่บรรทุก) ควรเติมลมยางประมาณ 35-40 PSI
 4. รถตู้ (บรรทุก 7-10 คน) ควรเติมลมยางประมาณ 43-55 PSI

 

สาเหตุจากสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมเป็นอีกสาเหตุที่สร้างความเสียหายให้กับยางรถได้เช่นกัน อุณหภูมิที่สูงขึ้นอากาศภายในยางจะขยายตัวส่งผลให้เกิดลมยางเพิ่มขึ้น หากเติมลงยางมากเกินไปก็มีโอกาสที่จะทำให้ยางระเบิดได้ อีกทั้งยางรถเมื่อโดนแดดเป็นเวลานานอาจทำให้ยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้นด้วย เป็นไปได้พยายามจอดรถในบริเวณที่มีร่มเงา ในทางตรงกันข้ามอุณหภูมิที่เย็นอาจทำให้อากาศภายในยางหดตัว ส่งผลให้ลมยางน้อยลง การเติมลงยางน้อยเกินไปก็อาจทำให้ยางอ่อน เมื่อนำไปขับขี่จะยิ่งสร้างความเสียหายให้กับยางรถและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน

 

สรุป การเคลมยางรถยนต์ประกันชั้น 1

ยางรถยนต์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของรถทุกประเภท อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเมื่อจะต้องเปลี่ยนในแต่ละครั้ง การทำความเข้าใจสาเหตุที่ทำให้ยางรถเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหาย จะช่วยยืดอายุการใช้งานและเพื่อหาวิธีดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ดีที่สุด แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจนยางได้รับความเสียหาย การเคลมยางรถยนต์ ประกันชั้น 1 สามารถทำได้ โดยจะได้รับความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด ในขณะที่ประกันชั้น 2 และประกันชั้น 3 จะไม่ได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับยางรถยนต์เลย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : SILKSPAN , CHOBRODสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันรถยนต์

กรอกข้อมูลติดต่อ

นอกจากประกันรถยนต์ อยากได้อะไรเพิ่ม?
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  58,020
 • 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2023 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  14,259
 • วางแผนต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน และต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  ไม่อยากขาดต่อใบขับขี่ ทำความเข้าใจการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน เพื่อวางแผนและเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ป้องกันการทำผิดกฎหมายจราจร
  9,803