ป้ายภาษีหรือป้ายวงกลมหาย ต้องแจ้งความหรือไม่?

10,036

“ป้ายภาษีรถยนต์หรือป้ายวงกลม” มักสูญหายหรือชำรุดโดยเฉพาะกับคนขับรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งมักจะทำป้ายวงกลมหายหรือชำรุดได้ง่ายกว่าของรถยนต์ อาจเป็นเพราะประเภทของรถและไลฟสไตล์ในการขับขี่ แต่ไม่ต้องกังวลใจไปหากป้ายภาษีรถยนต์หายก็แค่รีบไปดำเนินการทำใหม่ เรามาดูกันเลยว่าหากป้ายภาษีหายต้องทำอย่างไรก่อนบ้าง?

ป้ายวงกลม เรียกว่าอะไร ป้ายภาษีรถยนต์ คืออะไร

ป้ายวงกลมหาย ต้องแจ้งความหรือไม่?

ต้องยอมรับว่าป้ายวงกลมหรือป้ายภาษีรถมอเตอร์ไซค์หายได้ง่ายกว่าป้ายวงกลมรถยนต์ เนื่องจากป้ายภาษีรถยนต์สามารถติดกับกระจกหน้ารถซึ่งอยู่ภายในตัวรถได้ แต่ป้ายวงกลมรถมอเตอร์ไซค์อาจทำได้ยากกว่า ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ในการติดป้าย หรือติดแล้วทำให้รถมอเตอร์ไซค์ดูไม่สวย ก็อาจส่งผลให้เกิดการชำรุดหรือหายได้ง่ายกว่านั่นเอง หากป้ายวงกลมหายให้รีบดำเนินการดังนี้

พ.ร.บ.รถยนต์ เหมือน ป้ายวงกลม ป้ายภาษีรถ ไหม

ป้ายวงกลมคืออะไร ป้ายวงกลมบอกอะไรบ้าง? 

ป้ายวงกลมคือเอกสารสำคัญที่แสดงว่ารถคันนี้ได้ทำการต่อภาษีรถและจ่ายค่าภาษีรถประจำปีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากถามต่อไปว่าแล้วบนป้ายวงกลมบอกอะไรบ้าง ซึ่งข้อมูลที่อยู่บนป้ายวงกลม คือ เลขทะเบียนรถ ยี่ห้อรถ วันสิ้นอายุ เป็นต้น ดังนั้น ป้ายวงกลมจริงไม่ใช่ป้าย พ.ร.บ.รถแต่อย่างใด!

ป้ายภาษีหรือป้ายวงกลมหาย ต้องไปแจ้งความ

เมื่อพบว่าป้ายภาษีหรือป้ายวงกลมหายสิ่งแรกที่ต้องรีบดำเนินการคือ “ไปแจ้งความ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบเรื่อง อีกทั้งยังเป็นการป้องกันหากมีผู้ไม่หวังดีอาจนำป้ายภาษีหรือป้ายวงกลมไปแอบอ้างทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่ในกรณีที่ป้ายวงกลมชำรุด เช่น ป้ายวงกลมฉีกขาด ไม่ต้องไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ให้นำป้ายวงกลมที่ชำรุดนั้น ไปกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักขนส่งเพื่อทำเรื่องเปลี่ยนใหม่ได้เลย

ป้ายวงกลมหรือป้ายภาษีชำรุด ต้องไปแจ้งความไหม?

ในกรณีที่ป้ายวงกลมหรือป้ายภาษีชำรุด เช่น ป้ายวงกลมฉีกขาด  ไม่ต้องไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  แต่ให้คุณนำป้ายวงกลมที่ชำรุดไปกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักขนส่งเพื่อทำเรื่องเปลี่ยนใหม่ได้เลย 

 

เรื่องที่คุณต้องรู้ ก่อนทำป้ายภาษีรถมอเตอร์ไซค์หาย

อย่างที่บอกไปข้างต้นว่าป้ายภาษีเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคุณได้ทำชำระภาษีประจำปีแล้ว คุณต้องติดรถไว้เผื่อว่าเจ้าหน้าที่เรียกตรวจจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาให้วุ่นวาย ซึ่งถ้าคุณทำป้ายภาษีรถมอเตอร์ไซค์หรือป้ายภาษีรถยนต์หายขึ้นมาจริง ๆ นี่สิ่งที่คุณต้องทำรู้เอาไว้ จะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปเริ่มทำป้ายภาษีฉบับใหม่

ทำป้ายวงกลมหาย อยากทำใหม่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เมื่อป้ายวงกลมหาย อยากทำใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เพราะป้ายภาษีรถยนต์เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคุณได้ทำการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีแล้ว คุณต้องติดรถไว้เผื่อว่าเจ้าหน้าที่เรียกตรวจจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาให้วุ่นวาย ซึ่งถ้าคุณทำป้ายภาษีรถมอเตอร์ไซค์หรือป้ายภาษีรถยนต์หายขึ้นมาจริง ๆ เมื่อไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว ให้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปทำป้ายภาษีฉบับใหม่

ทำป้ายวงกลมใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เพื่อให้ได้ป้ายวงกลมฉบับใหม่เร็วที่สุด คุณต้องเตรียมเอกสารในการทำป้ายภาษีรถให้พร้อมด้วย ดังนี้

 • หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ หรือเล่มทะเบียนรถ เตรียมทั้งสำเนาและตัวจริง สำหรับรถยนต์จะเป็นเล่มสีน้ำเงิน และรถมอเตอร์ไซค์จะเป็นเล่มสีเขียว
 • บัตรประชาชนเจ้าของรถ ต้องเตรียมทั้งสำเนาและตัวจริง หรือกรณีเจ้าของไม่มาจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มาเป็นตัวแทน
 • สำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาบันทึกประจำวัน โดยจะได้หลังจากที่เราไปแจ้งความว่าป้ายภาษีหายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ต้องไปทำที่ไหน ต้องทำป้ายภาษีใหม่ภายในกี่วัน?​

ถ้าป้ายภาษีของคุณเป็นของจังหวัดไหนให้คุณไปดำเนินการได้ที่จังหวัดนั้น ในกรณีที่เป็นป้ายของกรุงเทพมหานครให้ไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งจตุจักร โดยต้องเข้าไปติดต่อภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วันนับจากป้ายภาษีหาย เมื่อไปถึงสำนักงานขนส่งทางบกให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า มาดำเนินเรื่องขอป้ายวงกลมอันใหม่ หลังจากนั้นก็ยื่นเอกสารทั้งหมด แล้วรอรับเอกสารและป้ายวงกลมใหม่ภายใน 2 ชั่วโมง

ทำป้ายวงกลมฉบับใหม่ เสียเงินกี่บาท

ป้ายวงกลม ป้ายภาษีรถมอเตอร์ไซค์หาย เสียเงินกี่บาท?

 • ค่าคำขอ 5 บาท 
 • ค่าธรรมเนียม 20 บาท
 • ในกรณีเจ้าของไม่มาเองมีค่าอากรแสตมป์ติดหนังสือมอบอำนาจเพิ่ม 10 บาท

รถติดไฟแนนซ์แล้วทำป้ายวงกลมหาย ต้องทำยังไง? ประกันติดโล่จะบอกให้!


ถ้าหากผ่อนรถยนต์หมดแล้ว ไม่มีหนี้ค้างชำระต่อกัน แล้วทำป้ายวงกลมหายก็ดำเนินเรื่องตามขั้นตอนดังกล่าวได้เลย ถ้ารถติดไฟแนนซ์แล้วทำป้ายภาษีรถหาย สามารถแจ้งกับบริษัทไฟแนนซ์เพื่อขอป้ายวงกลมใหม่ได้

ไม่ติดป้ายวงกลม ผิดกฎหมายไหม มีค่าปรับเท่าไหร่

 

โทษตามกฎหมายและค่าปรับเกี่ยวกับป้ายภาษีรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์

การจ่ายภาษีรถยนต์เป็นหน้าที่ที่ผู้ใช้รถทุกประเภทจะต้องทำในทุก ๆ ปีตามที่กฎหมายกำหนด หากปล่อยให้ป้ายภาษีหมดอายุ ขาดต่อ หรือมีป้ายภาษีอยู่แล้วแต่ไม่นำขึ้นมาติดไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน แน่นอนว่าจะมีโทษและค่าปรับตามกฎหมายจราจรกำหนดไว้ ดังนี้

ป้ายภาษีรถ ป้ายวงกลมขาดได้กี่วัน เสียค่าปรับเท่าไหร่? 

ถ้าต่อภาษีรถล่าช้า หรือปล่อยให้ภาษีรถหมดอายุ คุณจะเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 1 บาทของค่าภาษีรถ หากปล่อยให้ภาษีรถหมดอายุหรือขาดต่อภาษีรถยนต์ 3 ปีถขึ้นไป จะถูกระงับทะเบียน ต้องชำระค่าปรับทั้งหมดแก่กรมการขนส่งทางบก หากจะใช้งานต่อต้องยื่นเรื่องขอป้ายทะเบียนใหม่

ไม่ติดป้ายวงกลม หรือป้ายภาษี ผิดกฎหมายไหม

ประกันติดโล่เข้าใจดีว่าการจะติดป้ายวงกลมรถมอเตอร์ไซค์นั้นลำบาก เพราะพื้นที่น้อย หรือติดไปแล้วทำให้ความสวยงามของรถมอเตอร์ไซค์ลดลง วิธีแก้คือใช้แคปซูลเก็บป้ายภาษี ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ป้ายภาษีรถมอเตอร์ไซค์ชำรุดหรือหล่นหายระหว่างทาง เพราะสามารถขันน็อตเพื่อปิดผนึกได้อีกด้วย ดังนั้น รถทุกคันต้องแสดงป้ายภาษีรถหรือป้ายวงกลมให้เจ้าหน้าที่เห็น หากคุณไม่ติดป้ายวงกลมมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 11 และมาตรา 60 ซึ่งมีโทษปรับ 2,000 บาท

 

ป้ายวงกลมกับพ.ร.บ.รถยนต์ ต่างกันอย่างไร?

มีคนเข้าใจผิดเรื่องนี้เยอะมากว่าป้ายภาษีหรือป้ายวงกลม เป็นสิ่งเดียวกันกับป้าย พ.ร.บ.รถ ประกันติดโล่ขอแก้ไขความเข้าใจผิดแบบด่วนจี๋ เพราะป้ายภาษีหรือป้ายวงกลม ไม่ใช่ป้าย พ.ร.บ.รถ นะครับ

แล้วป้ายวงกลมคืออะไร? บอกข้อมูลอะไรบ้าง?

พ.ร.บ.รถคืออะไร ทำไมคนเข้าใจผิดว่าเป็นป้ายวงกลม?

พ.ร.บ.รถ คือประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดให้รถทุกคนต้องมี หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น เช่น รถมอเตอร์ไซค์ล้มเอง ขับรถชนคน ฯลฯ ประกันรถภาคบังคับก็จะให้ความคุ้มครอง และถ้าคุณซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ อย่างประกันรถชั้น 1 หรือประกันรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ ก็จะได้รับความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับ

พ.ร.บ.รถยนต์ เหมือน ป้ายวงกลม ป้ายภาษีรถ ไหม

แล้วพ.ร.บ.รถมีหน้าตาเป็นอย่างไร?

ซึ่ง พ.ร.บ.รถมีลักษณะเป็นกระดาษ A4 มีแถบสีเงินโฮโลแกรมเขียนข้อความว่าสมาคมประกันวินาศภัย” พร้อมตราสัญลักษณ์สมาคม ซึ่งก่อนจะต่อภาษีเพื่อให้ได้ป้ายภาษี จำเป็นต้องมีพ.ร.บ. ก่อนทุกครั้ง นี่เลยเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้คนเข้าใจผิดหรือสับสนได้ว่าป้ายวงกลมหรือป้ายภาษี เป็นสิ่งเดียวกันกับ พ.ร.บ. รถ

 

สรุป เมื่อป้ายวงกลมหายต้องทำอย่างไร?

หากป้ายภาษีหรือป้ายวงกลมหายสิ่งแรกที่ต้องทำคือ ไปแจ้งความ ก่อนจะไปดำเนินการขอทำป้ายภาษีใหม่ เพราะจำเป็นต้องใช้เอกสารสำเนาใบแจ้งความหรือสำเนาบันทึกประจำวันด้วยนั่นเอง ป้ายวงกลมหรือป้ายภาษีรถเป็นสิ่งที่ต้องติดไว้ให้เจ้าหน้าที่เห็น หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท ดังนั้น ถ้าวันหนึ่งเกิดทำป้ายวงกลมรถมอเตอร์ไซค์หาย เพียงเตรียมเอกสารให้ครบก็ทำเรื่องขอป้ายใหม่ได้ทันที ในกรณีที่รถติดไฟแนนซ์อยู่แล้วทำป้ายวงกลมหาย คุณสามารถแจ้งเรื่องกับบริษัทไฟแนนซ์ได้เลย!สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันรถยนต์

กรอกข้อมูลติดต่อ

นอกจากประกันรถยนต์ อยากได้อะไรเพิ่ม?
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  78,896
 • 10 รุ่นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขายในไทย

  10 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 10 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2024 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  18,502
 • ใบขับขี่ประเภท 2 และใบขับขี่ บ.2 ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง?

  หากขับรถเพื่อขนส่งสินค้าต้องรู้ เพื่อเลือกทำใบขับขี่ประเภท 2 ไม่ว่าเป็นใบขับขี่ บ.2 หรือใบขับขี่ ท.2 ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่อยากโดนปรับ
  14,767