นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อและการคืนเงิน

หากลูกค้าต้องการยกเลิกการประกันภัย ในกรณีที่กรมธรรม์ฯ ยังไม่เริ่มความคุ้มครอง

ลูกค้าสามารถแจ้งขอยกเลิกกับ ศูนย์บริการลูกค้าของประกันติดโล่ 1501 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าของเงินติดล้อ 088-088-0880 เพื่อประสานงานดำเนินการเรื่องการยกเลิก และลูกค้าจะได้รับเงินคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน

หากลูกค้าต้องการยกเลิกการประกันภัยหลังจากที่กรมธรรม์ฯ เริ่มความคุ้มครองแล้ว

ลูกค้าสามารถแจ้งขอยกเลิกกับ ศูนย์บริการลูกค้าของประกันติดโล่ 1501 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าของเงินติดล้อ 088-088-0880 เพื่อประสานงานดำเนินการเรื่องการยกเลิก โดยลูกค้าจะได้รับเงินค่าเบี้ยประกันภัยคืน ตามสัดส่วนอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ ที่นี่