ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้ไหม เท่าไหร่ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

เทศกาลยื่นภาษีวนกลับมาอีกแล้ว ผู้ที่มีเงินได้ต้องยื่นภาษีกับกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคนที่ทำงานมานานหลายปีคงหลับตายื่นภาษีออนไลน์ได้สบายๆ และรู้ว่ามีการลดหย่อนภาษีด้วย โดยหนึ่งในนั้นคือการใช้ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี แต่สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่สังเวียนการเสียภาษีคงจะมึนงง ดังนั้น ประกันติดโล่จะมาตอบคำถามให้ว่าประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ถ้าเป็นประกันสุขภาพพ่อแม่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม จะลดหย่อนภาษีได้กี่บาท ฯลฯ อ่านบทความนี้เลย!

ประกันสุขภาพพ่อแม่ ลดหย่อนภาษีได้ไหม มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

 

ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ไหม

ค่าลดหย่อนภาษี คือรายการที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ให้นำไปหักออกจากเงินได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกแล้ว จึงจะได้ “เงินสุทธิ” แล้วนำเงินสุทธิไปคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งการลดหย่อนภาษีจะทำให้จ่ายภาษีน้อยลง หรือช่วยให้ได้รับเงินคืนภาษี โดยสูตรคำนวณภาษีคือ

รายได้ต่อปี – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อนภาษี = เงินได้สุทธิ

เงินได้สิทธิ x อัตราภาษี = เงินภาษีที่ต้องจ่าย

ซึ่งถ้าถามว่าประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ไหม คำตอบคือ “ได้” แต่ว่ามีเงื่อนไขหลายๆ ประการที่กำหนดเอาไว้เกี่ยวกับการใช้ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีครับ

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีที่ซื้อออนไลน์ แบบไหนลดหย่อนได้บ้าง

 

ประกันสุขภาพใช้ลดหย่อนภาษีต้องเป็นประกันสุขภาพแบบไหน?

จริงอยู่ที่ว่าประกันสุขภาพใช้ลดหย่อนภาษีได้ ไม่ว่าจะซื้อประกันสุขภาพออนไลน์ด้วยตัวเอง หรือซื้อประกันสุขภาพกับนายหน้าขายประกัน แต่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ซื้อประกันสุขภาพต้องประกอบกิจการในประเทศไทยถึงจะใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนภาษีได้ โดยประเภทของประกันสุขภาพที่ใช้ได้ คือ

 • การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
 • การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
 • การประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses) เช่น ประกันโรคมะเร็ง
 • การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)

แต่ใช่ว่าจะสามารถใช้ประกันสุขภาพยื่นลดหย่อนภาษีได้เลย เพราะต้องแจ้งกับบริษัทประกันด้วยว่าต้องการลดหย่อนภาษีด้วยประกันสุขภาพ ทางบริษัทประกันจึงจะส่งข้อมูลคุณให้กับกรมสรรพากรครับ

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้กี่บาท ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ซื้อประกันสุขภาพออนไลน์ให้ตัวเอง ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่?

ปกติก็ซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเองอยู่แล้ว เพราะรู้ว่าความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ ชีวิตดีขึ้นมากเมื่อมีประกันสุขภาพชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล หรือประกันสุขภาพผู้ป่วยนอกที่ได้สิทธิ์รักษาไว ซึ่งประกันสุขภาพของตัวเองสามารถลดหย่อนภาษีได้ หากตรงตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนภาษี

แต่ที่สงสัยคือประกันสุขภาพของตัวเองจะลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่นั้น คำตอบคือ ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะลดหย่อนภาษีได้แค่ 15,000 บาท แต่ปัจจุบันสามารถใช้ประกันสุขภาพของตัวเองลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต หรือเงินฝากที่มีประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

ซื้อประกันสุขภาพผู้สูงอายุ 50-60 ปีขึ้นไป (พ่อแม่) ใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม?

โดยมากแล้วพ่อแม่ของพนักงานเงินเดือนวัยนี้คงกำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้ว การซื้อประกันสุขภาพให้ผู้สูงอายุ 50-60 ปีหรือพ่อแม่ก็จำเป็นมาก เพราะไม่มีทางรู้เลยว่าจะล้มป่วยตอนไหน ประกันสุขภาพของพ่อแม่จะช่วยทำให้อุ่นใจในเรื่องค่ารักษา ซึ่งคุณสามารถนำประกันสุขภาพของพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีได้

ซึ่งประกันสุขภาพของพ่อแม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท (รวมทั้งพ่อและแม่ ไม่แยกจำนวนกัน) ในกรณีที่มีพี่น้องร่วมสายเลือดต้องหารค่าลดหย่อนภาษีด้วย

สมมติว่าคุณมีพี่น้องร่วมสายเลือด 2 คน ช่วยกันซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ เมื่อถึงเวลายื่นภาษีต้องหารเฉลี่ยให้เท่ากันคือ 15,000 ÷ 2 = คนละ 7,500 บาท แต่ถ้าคุณไม่มีพี่น้อง เป็นลูกคนเดียว ก็ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนภาษีด้วยประกันสุขภาพพ่อแม่แบบเต็มๆ ไปเลย

ถ้าคุณไม่ได้ซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ของตัวเอง แต่ซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ของคู่สมรส สามารถใช้ประกันสุขภาพของพ่อแม่ของคู่สมรสเพื่อนำมาลดหย่อนภาษีได้เหมือนกัน แต่มีข้อแม้ว่า คู่สมรสของคุณต้องเป็นลูกจริงๆ ตามสายเลือดไม่ใช่ลูกบุญธรรม และคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้ จึงจะใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนภาษีได้

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะใช้ประกันสุขภาพของพ่อแม่ตนเอง หรือประกันสุขภาพของพ่อแม่ของคู่สมรส พ่อหรือแม่ของคนใดคนหนึ่งต้องอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 180 วันในปีนั้นๆ และมีรายได้ต่อปีภาษีไม่เกิน 30,000 บาท ถึงจะใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนภาษีด้วยประกันสุขภาพของพ่อแม่ได้ครับ

ซื้อประกันสุขภาพเด็กให้ลูก ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

ความเจ็บป่วยไม่เลือกเพศเลือกวัยแม้กระทั่งเด็กเล็กครับ หากคุณกำลังหาว่าซื้อประกันสุขภาพที่ไหนดี ประกันสุขภาพเจ้าไหนเคลมไวสุด แล้วทำการซื้อประกันออนไลน์ให้ลูกเพราะอยากให้เขาได้รับความคุ้มครอง ถือว่าทำถูกแล้วครับ แต่ขอแสดงความเสียใจด้วย ประกันสุขภาพลูกนำมาลดหย่อนภาษีไม่ได้!

 

ซื้อประกันสุขภาพออนไลน์ ที่ไหนดี ประกันโรคมะเร็ง

ซื้อประกันสุขภาพออนไลน์ที่ไหน ที่ใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้

หากอยากซื้อประกันสุขภาพแต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนดี ที่ประกันติดโล่มีประกันสุขภาพออนไลน์ให้คุณเลือกสรรตามความคุ้มครองที่ต้องการ โดยประกันสุขภาพของประกันติดโล่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เพราะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้น หากจะซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ หรือซื้อให้ตัวเองก็ทำได้ง่ายๆ จบเลยเพียงไม่กี่ขั้นตอน ซึ่งประกันสุขภาพของประกันติดโล่มีด้วยกัน 3 แผนครับ คือ

 • ประกันสุขภาพส่วนบุคคล Health Mini เบี้ยเริ่มต้น 3,200 บาทต่อปี (วันละ 9 บาท)
 • ประกันสุขภาพส่วนบุคคล Health Easy เบี้ยเริ่มต้น 2,160 บาทต่อปี (วันละ 6 บาท)
 • ประกันสุขภาพเฉพาะโรค Care for Kids เบี้ยเริ่มต้น 1,600 บาทต่อปี (วันละ 4 บาท)

หากคุณสนใจประกันสุขภาพในแผนการคุ้มครองไหนอยู่ หรืออยากอ่านละเอียดเพิ่มเติม สามารถไปอ่านต่อแล้วทำการซื้อประกันสุขภาพออนไลน์ได้ที่ลิงก์นี้เลยครับ >Click<

 

สรุป

อ่านถึงตรงนี้ ประกันติดโล่อยากบอกว่าการมีประกันสุขภาพให้ตัวเอง หรือซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่นั้นจำเป็นมาก เพราะไม่รู้เลยว่าวันไหนจะเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาจนต้องเข้ารักษาพยาบาล อาจตรวจเจอโรคร้ายแรงอย่าง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน การมีประกันสุขภาพไว้ก่อนก็จะได้คุ้มครองการรักษาในส่วนนั้น ซึ่งการนำประกันสุขภาพมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีประจำปีเรียกได้ว่าเป็นผลพลอยได้มากกว่า

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : itax, กรมสรรพากรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันมะเร็ง
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  58,018
 • 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2023 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  14,259
 • วางแผนต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน และต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  ไม่อยากขาดต่อใบขับขี่ ทำความเข้าใจการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน เพื่อวางแผนและเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ป้องกันการทำผิดกฎหมายจราจร
  9,801