ทำไมต้อง “ประกันรถยนต์ชั้น 1”

หลายๆ คนที่ขับขี่รถบนท้องถนนนั้นคงต้องยอมรับว่าสักวันหนึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ขึ้นกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยหรืออาจจะถึงขั้นมีบาดแผลตามร่างกาย ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความเสี่ยงที่คู่กับคนที่ขับขี่รถมาเสมอ แน่นอนว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาการจราจรได้ด้วยตัวเอง แต่เราสามารถป้องกันและบริหารความเสี่ยงต่างๆ ได้หลายวิธี หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดคือการทำประกันภัยครับ

รู้จัก “ประกันภัยรถยนต์”

ก่อนที่จะรู้ว่าประกันภัยมีแบบไหนบ้าง ลองดูก่อนครับว่าประกันภัยรถยนต์คืออะไร และมันทำงานยังไงกันก่อนดีกว่าครับ

ประกันภัยรถยนต์ เป็นหนึ่งในประกันวินาศภัยที่คุ้มครองผู้เอาประกันจากความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายหรือว่าทรัพย์สิน ทั้งของเราและของคู่กรณี

ไม่ว่าตัวผู้เอาประกันจะเป็นผู้เสียหายหรือผู้ก่อเหตุ หากเราได้ทำประกันที่ครอบคลุมไว้แล้ว บริษัทประกันภัยจะต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายให้กับคู่กรณี โดยตัวเงินชดเชยนี้จะถูกเรียกว่า “ค่าสินไหมทดแทน” ซึ่งจะจ่ายตามค่าเสียหายจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่ตกลงกันไว้ตามกรมธรรม์

เมื่อเข้าใจหลักการขั้นต้นแล้ว มาดูกันครับว่าจริงๆ แล้วประเภทของประกันมีอะไรบ้าง

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองของประกันประเภทต่างๆ

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองของประกันประเภทต่างๆ

ประกันรถยนต์แต่ละประเภท

ความครอบคลุมของประกันภัยรถยนต์คือตัวแบ่งประเภทของประกันครับ ว่าหากเกิดเหตุแต่ละครั้ง แผนประกันจะครอบคลุมแค่ไหน จากเหตุการณ์อะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันภัยที่มีการคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด ถือว่าแทบจะทุกกรณีที่กฎหมายกำหนดเลยก็ว่าได้ โดยจะมีการคุ้มครองดังนี้

 • คุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนได้ในส่วนนี้ครับ
 • คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกัน ทั้งจากการชน สูญหาย ไฟไหม้ หรือน้ำท่วม หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นทางประกันจะมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ครับ เว้นแต่เกิดจากการจงใจของผู้เอาประกัน
 • คุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ รวมไปถึงการก่อการร้ายเลยครับ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันที่คนนิยมทำมากที่สุด เนื่องจากความคุ้มครองที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นความครอบคลุมในกรณีที่มีคู่กรณีหรือว่าไม่มีคู่กรณี แต่ว่าในความคุ้มครองที่ดีเช่นนี้ก็มาพร้อมกับเบี้ยประกันที่มีราคาแพงที่สุด ดังนั้นแล้วบริษัทประกันจึงมีการออกแบบประกันแบบใหม่มาคือประกันรถยนต์ชั้น 2+ เพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองดังนี้

 • คุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนได้ในส่วนนี้
 • คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกัน ทั้งจากการชน (กรณีรถชนรถเท่านั้น หากชนสิ่งอื่นจะไม่ครอบคลุม) สูญหาย หรือไฟไหม้
 • คุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ รวมไปถึงการก่อการร้ายเลยครับ

ความแตกต่างหลักๆ ของประกันภัยชั้น 2+ กับชั้น 1 คือการคุ้มครองรถที่เอาประกันครับ คือต้องเป็นกรณีที่มีคู่กรณีเท่านั้น ประกันถึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในจุดๆ นั้นได้ อีกทั้งกรณีน้ำท่วมก็บางบริษัทก็ไม่ครอบคลุมด้วย นอกนั้นจะไม่ต่างกับประกันชั้น 1 เท่าใดนัก

ประกันรถยนต์ชั้น 2

ประกันรถยนต์ชั้น 2 ให้ความคุ้มครองดังนี้

 • คุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนได้ในส่วนนี้
 • คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันจากการ สูญหายและไฟไหม้
 • คุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ รวมไปถึงการก่อการร้าย

ประกันประเภท 2 เป็นประกันที่ไม่ครอบคลุมตัวรถของเราในกรณีเกิดการชนครับ หลักๆ จะเป็นการคุ้มครองเฉพาะรถของคู่กรณีเท่านั้น

ประกันประเภท 2 เป็นประกันที่ไม่ครอบคลุมตัวรถของเราในกรณีเกิดการชนครับ หลักๆ จะเป็นการคุ้มครองเฉพาะรถของคู่กรณีเท่านั้น

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองดังนี้

 • คุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนได้ในส่วนนี้
 • คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันจากการชน (กรณีรถชนรถเท่านั้น หากชนสิ่งอื่นจะไม่ครอบคลุม)
 • คุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลและค่าประกันผู้ขับขี่

ประกันรถยนต์ 3+ จะไม่ครอบคลุมตัวรถไปถึงกรณีรถหายหรือไฟไหม้นะครับ ตัวประกันจะครอบคลุมแค่อุบัติเหตุที่เกิดจากรถชนรถเท่านั้น อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมตัวบุคคลในกรณีก่อการร้ายด้วย

ประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครองดังนี้

 • คุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนได้ในส่วนนี้
 • คุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลและค่าประกันผู้ขับขี่

ประกันรถยนต์ 3 จะเหลือแค่การคุ้มครองบุคคลเป็นหลักแล้วครับ ทั้งบุคคลภายนอกและภายในรถ แต่จะไม่มีการคุ้มครองตัวรถไม่ว่ากรณีใดๆ

ประกันรถยนต์ชั้น ​4

ประกันรถยนต์ชั้น 4 เป็นประกันที่หลายท่านไม่ทราบว่ามีครับ เนื่องจากให้ความคุ้มครองน้อยถึงน้อยมาก โดยมีการคุ้มครองครอบคลุมดังนี้

 • คุ้มครองบุคคลภายนอกในด้านทรัพย์สินเท่านั้น

อย่างที่บอกครับ ประกันรถยนต์ชั้น 4 มีคนรู้จักน้อย และไม่ค่อยมีใครแนะนำให้ทำ เนื่องจากมันแทบไม่ครอบคลุมเรื่องไหนๆ เลย อีกทั้งสามารถเรียกเงินประกันได้ไม่มาก ทำให้ภาระเงินที่เหลือจะตกอยู่กับผู้เอาประกันแทน

ในส่วนของเบี้ยประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือประกันชั้นไหนๆ ก็ตาม จะขึ้นอยู่กับการตกลงกันของตัวบุคคลและบริษัทประกันว่าจะมีการจ่ายเบี้ยประกันมากหรือน้อยขนาดไหน ครอบคลุมวงเงินเท่าไหร่

และจากการแบ่งประเภทที่ผ่านมาทำให้เห็นแล้วว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันที่ครอบคลุมมากที่สุด คุ้มค่ามากที่สุด เหมาะสมอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับผู้ขับรถที่เพิ่งออกรถใหม่ หรือคนที่อยากซื้อรถให้คนที่คุณรัก

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งทีสำคัญที่สุดคือการขับรถอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอันดับแรก เพราะไม่ว่าประกันจะคุ้มค่าขนาดไหน บางครั้งมันก็ไม่อาจทดแทนสิ่งที่เสียไปได้ครับ

ถ้าหากว่าคุณกำลังสนใจประกันรถยนต์อยู่ คุณสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกันติดโล่โบรกเกอร์ ประกันรถ ครบทุกชั้น หรือโทรติดต่อเราได้ที่เบอร์ 1501 ตลอด 24 ชั่วโมงครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันรถยนต์

กรอกข้อมูลติดต่อ

นอกจากประกันรถยนต์ อยากได้อะไรเพิ่ม?
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  61,196
 • 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2023 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  14,821
 • ใบขับขี่ประเภท 2 และใบขับขี่ บ.2 ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง?

  หากขับรถเพื่อขนส่งสินค้าต้องรู้ เพื่อเลือกทำใบขับขี่ประเภท 2 ไม่ว่าเป็นใบขับขี่ บ.2 หรือใบขับขี่ ท.2 ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่อยากโดนปรับ
  10,302