รถอยู่ในระหว่างซ่อม อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

2,875

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถจะต้องเป็นกรณีของประกันภาคสมัครใจหรือประกันรถยนต์เท่านั้น ในกรณีของประกันภาคบังคับหรือ พ.ร.บ. รถยนต์ที่จำเป็นต้องทำตามที่กฎหมายบังคับ จะไม่สามารถเรียกค่าขาดประโยชน์ส่วนนี้ได้นะครับ และเพื่อให้เจ้าของรถคันที่เสียหายได้ใช้สิทธิของตัวเองในการเรียกค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถได้อย่างเต็มที่ หรือเป็นการขอค่าเสียเวลาจากประกันฝั่งคู่กรณีที่ทำให้คุณไม่มีรถใช้ ต้องเสียเวลาเสียค่ารถในการเดินทาง หรือต้องเดินทางอย่างยากลำบากมากยิ่งขึ้น ประกันติดโล่จะมาแนะนำวิธีการเรียกและสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนดำเนินการ

 

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถคืออะไร?

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คือ เงินชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณีซึ่งเป็นฝ่ายผิด ขับรถชนจนเป็นเหตุให้เจ้าของรถคันที่เสียหายซึ่งเป็นฝ่ายถูก ไม่สามารถใช้รถของตัวเองได้ตามปกติเนื่องจากรถอยู่ในระหว่างซ่อม โดยเจ้าของรถคันที่เสียหายจะต้องเป็นผู้เรียกร้องเงินชดเชยด้วยตัวเองต่อบริษัทประกันภัยของคู่กรณี สามารถเรียกค่าเสียประโยชน์จากการใช้รถได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 500-1,000 บาท เริ่มนับได้ตั้งแต่วันที่นำรถเข้าศูนย์ซ่อมหรืออู่ซ่อม รวมวันเสาร์อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์ จนถึงวันที่ซ่อมเสร็จ

การเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถมีอัตราขั้นต่ำตามประกาศ คปภ. วันที่ 1 มกราคม 2562 เพื่อไม่ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเงินชดเชยในอัตราที่ต่ำเกินไป ดังนี้

 • รถยนต์ส่วนบุคคลที่นั่งไม่เกิน 7 คน (รวมคนขับ) อัตราชดเชยไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
 • รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่นั่งไม่เกิน 7 คน (รวมคนขับ) อัตราชดเชยไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท
 • รถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน 7 คน (รวมคนขับ) อัตราชดเชยไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท 
 • รถประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 1-3 เช่น รถจักรยานยนต์ ให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องและข้อตกลงกันได้ โดยพิจารณาจากหลักฐานเป็นกรณีไป

วิธีเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

 1. ติดต่อไปยังบริษัทประกันของคู่กรณีซึ่งเป็นฝ่ายผิดว่าต้องการจะเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถคันที่เสียหาย
 2. เตรียมเอกสารให้พร้อมตามที่บริษัทประกันของคู่กรณีต้องการ
 3. รอการติดต่อกลับจากบริษัทประกันของคู่กรณี
 4. เจรจาต่อรองค่าขาดประโยชน์กับบริษัทประกันของคู่กรณี
 5. หากผ่านการพิจารณาหรือตกลงกันได้แล้ว จะได้รับค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถไม่เกิน 15 วัน ตามระยะเวลาที่ คปภ. กำหนด

เอกสารที่ต้องใช้เรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมอาจสอบถามกับบริษัทประกันของคู่กรณีโดยตรงอีกครั้ง เพราะแต่ละบริษัทอาจมีความจำเป็นด้านเอกสารแตกต่างกันออกไป แต่ในเบื้องต้นควรเตรียมเอกสารให้พร้อม ดังนี้

 1. หนังสือเรียกร้องสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม
 2. ใบรายการความเสียหายของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ 
 3. สำเนาใบเคลมของเราและของคู่กรณี (ใบรองรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน)
 4. ใบนำรถยนต์ส่งซ่อม – ใบรับรถยนต์
 5. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 6. สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
 7. สำเนาใบขับขี่รถยนต์
 8. สำเนาบัตรประชาชน
 9. รูปถ่ายก่อนซ่อม – หลังซ่อม
 10. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน (สำหรับโอนค่าขาดประโยชน์)
 11. เอกสารแสดงค่าเดินทางในแต่ละวัน เช่น ใบเสร็จค่าเช่ารถ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง หนังสือเรียกร้องสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

หากคู่กรณีไม่มีประกันรถยนต์ต้องทำยังไง ประกันติดโล่จะบอกให้


หากคู่กรณีเป็นฝ่ายผิดแล้วไม่มีประกันภัยรถยนต์ เจ้าของรถคันที่เสียหายซึ่งเป็นฝ่ายถูกจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายกับคู่กรณีเอง โดยไม่ได้มีเกณฑ์ให้คู่กรณีต้องจ่ายตามอัตราขั้นต่ำที่ คปภ. กำหนด และควรไปแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้ด้วยนะครับ

 

การเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ไม่มีคู่กรณี

สำหรับการเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถแบบไม่มีคู่กรณีจะไม่สามารถทำได้ เนื่องจากค่าขาดประโยชน์เป็นเงินชดเชยหรือสินไหมทดแทนที่จะได้รับจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณีซึ่งเป็นฝ่ายผิดเท่านั้น โดยคุณจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยของคุณเองตามเงื่อนไขที่ได้ทำไว้

 

สรุป การเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจนรถของคุณเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ต้องส่งซ่อมและใช้ระยะเวลาในการรอค่อนข้างนาน โปรดจำเอาไว้เลยนะครับว่าสามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้ ไม่ว่าคู่กรณีซึ่งเป็นฝ่ายผิดจะมีประกันรถยนต์หรือไม่ก็ตาม ดังนั้น หากวันใดวันหนึ่งคุณขับรถไปชนรถของผู้อื่นจนได้รับความเสียหาย หากไม่อยากต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในส่วนนี้ด้วยตัวเองทั้งหมด แนะนำให้ทำประกันรถยนต์เอาไว้ อุ่นใจกว่า โดยเฉพาะประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่คุ้มครองทุกความเสียหายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตาม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : วิริยะประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันรถยนต์

กรอกข้อมูลติดต่อ

นอกจากประกันรถยนต์ อยากได้อะไรเพิ่ม?
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  57,878
 • 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2023 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  14,250
 • วางแผนต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน และต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  ไม่อยากขาดต่อใบขับขี่ ทำความเข้าใจการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน เพื่อวางแผนและเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ป้องกันการทำผิดกฎหมายจราจร
  9,790