ซื้อประกันการเดินทาง ธนชาต
รับ Starbucks e-coupon มูลค่าสูงสุด 200 บาท

icon
ระยะเวลาโปรโมชั่น
1 เม.ย. 2567 - 31 ธ.ค. 2567
หมายเหตุ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • ลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ ของบริษัท ธนชาต ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ประกันติดโล่ โดยเงินติดล้อ


มูลค่าของโค้ดส่วนลด

  • ลูกค้าจะได้รับ Starbucks e-coupon มูลค่าสูงสุด 200 บาท
    – เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 500 – 999 บาท ต่อกรมธรรม์ รับ Starbucks e-coupon มูลค่า 100 บาท
    – เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ รับ Starbucks e-coupon มูลค่า 200 บาท


วิธีรับโค้ดส่วนลด

  • ลูกค้ารับ Starbucks e-coupon โดยการแลกสิทธิ์ผ่าน TNI LINE Official (ลูกค้าเห็นสิทธิ์ภายใน 15 วัน หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทาง)


เงื่อนไขอื่น ๆ

  • เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทาง ของบริษัท ธนชาต ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ประกันติดโล่ โดยเงินติดล้อ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น
  • ธนชาต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของ ธนชาต และ บมจ. เงินติดล้อถือเป็นที่สิ้นสุด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่