วิธีรับมือเมื่อคานปูนทับรถ สิ่งก่อสร้างตกใส่รถ

การขับรถผ่านถนนเส้นที่กำลังก่อสร้างหรือมีการซ่อมบำรุงอยู่นั้น เป็นเรื่องที่ผู้ขับขี่หลายคนเป็นกังวลใจว่าจะมีอะไรหล่นลงมาใส่รถ แล้วจะได้รับอันตรายอะไรหรือไม่ หากต้องขับรถผ่าน เพราะมักจะมีข่าวเกี่ยวกับสะพานถล่ม คานปูนทับรถ หรือมีสิ่งก่อสร้างตกใส่รถอยู่บ่อยครั้ง จนทำให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย ซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องยุ่งยากในการหาคนมารับผิดชอบความเสียหายนั้น และกรณีแบบนี้ประกันจะรับผิดชอบอย่างไรบ้าง ประกันติดโล่จะมาแนะนำครับ

 

คานปูนทับรถ สิ่งก่อสร้างตกใส่รถต้องทำอย่างไรบ้าง?

อีกหนึ่งอุบัติเหตุบนท้องถนนที่คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะมักจะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต ดังนั้น หากมีสิ่งก่อสร้างตกใส่รถ คานปูนทับรถ สิ่งที่ควรทำเบื้องต้นกรณีที่คุณไม่ได้รับความเสียหายมากนัก หรือไม่ได้รับบาดเจ็บ คือ

 • ตั้งสติและควบคุมอารมณ์

ก่อนอื่นเลยต้องตั้งสติ เพราะอุบัติเหตุในลักษณะนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องที่น่าตกใจ การตั้งสติจะช่วยให้คุณปลอดภัย และสามารถดำเนินการขั้นตอนอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้

 • เช็กความปลอดภัยของตัวเอง

ในกรณีที่รถของคุณไม่ได้รับความเสียหายมากนัก ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของตัวเองก่อน หากคุณอยู่ใกล้รถคันที่เกิดเหตุ ให้ถอยห่างจากรถคันนั้นและบริเวณที่เกิดเหตุมาอยู่ในระยะที่ปลอดภัยทันที

 • หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายรถ

ในกรณีที่รถของคุณโดนคานปูนทับรถ หรือมีสิ่งก่อสร้างตกใส่รถที่มีความรุนแรงมากขึ้น หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายรถจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ได้รับความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บไปมากกว่าเดิม

 • โทรขอความช่วยเหลือ

โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ ผู้ได้รับบาดเจ็บ และขอความช่วยเหลือโดยเร็ว เพื่อให้พวกเขาส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

 • บันทึกภาพที่เกิดเหตุ

เมื่อเช็กความปลอดภัยเบื้องต้นแล้ว หากเป็นไปได้ก่อนออกจากที่เกิดเหตุ แนะนำให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอเหตุการณ์ และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของคุณเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ในทางคดีและสำหรับการเคลมประกันรถยนต์

 • ติดต่อประกันรถ

ติดต่อบริษัทประกันและแจ้งรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะอุบัติเหตุลักษณะนี้ อาจไม่ได้พบเจออยู่บ่อย ๆ บริษัทประกันจะแนะนำขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณควรต้องทำ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและให้คุณได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์

คานปูนทับรถ สิ่งก่อสร้างตกใส่รถ ประกันรับผิดชอบหรือไม่?

ไม่ว่าจะเป็นกรณีสะพานถล่ม คานปูนทับรถ หรือสิ่งก่อสร้างตกใส่รถ ต่างเป็นอุบัติเหตุทั้งสิ้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดเดาได้ มักเกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งบอกเหตุ และไม่มีการสัญญาณเตือนล่วงหน้า สำหรับใครที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 จะได้รับความคุ้มครองครอบคลุมทุกกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับรถของคุณ และรถของคู่กรณีด้วย อีกทั้งยังครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิต การบาดเจ็บ ทั้งคนขับ ผู้โดยสาร และคู่กรณี ดังนั้น หากต้องเผชิญกับอุบัติเหตุในลักษณะนี้ แนะนำให้รีบติดต่อบริษัทประกัน เพื่อขอคำแนะนำที่ถูกต้อง

ประกันติดโล่จะบอกให้ ประกันรถยนต์ชั้น 1 และพ.ร.บ. คุ้มครองคุณแน่นอน


การต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ในทุกปี จะช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองทั้งในกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิตด้วย แต่ความคุ้มครองอาจไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้นการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 จะช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุม และคุ้มค่ากับค่าเบี้ยที่จะต้องจ่ายอย่างแน่นอน

 

ไขข้อสงสัย ได้รับอุบัติเหตุจากการซ่อมแซมถนน ใครรับผิดชอบ?

เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนน เนื่องมาจากการซ่อมแซม ก่อสร้างถนน หลายคนอาจสงสัยว่ากรณีแบบนี้ใครต้องรับผิดชอบ อาจต้องตรวจสอบว่าโครงการนั้นใครเป็นผู้ดำเนินการ เป็นหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจะได้รู้ว่าควรฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้จากใคร และนี่คือตัวอย่างคำพิพากษาเพื่อให้ทุกคนมองเห็นภาพมากยิ่งขึ้น

“การละเลยไม่ดำเนินการปิดทางบริเวณที่ชำรุดมิให้มีการสัญจรผ่าน เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดอันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและเป็นการดำเนินการไม่พอสมควรแก่การป้องกันเหตุ รวมทั้งละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมบำรุงท่อระบายน้ำและถนนสายดังกล่าว จึงเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้อง อ้างอิงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.622/2558”

 

สรุป สะพานถล่ม คานปูนทับรถ สิ่งก่อสร้างตกใส่รถ

ถึงแม้ว่าอุบัติเหตุสะพานถล่ม คานปูนทับรถ หรือสิ่งก่อสร้างตกใส่รถจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถหาวิธีป้องกันไว้ตั้งแต่แรกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเหล่านั้นได้ โดยเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลโครงการนั้น ๆ ที่ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ทำงาน และผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นหลัก เพราะความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าอย่างแน่นอน คนใช้รถใช้ถนนอย่างเรา นอกจากการมีสมาธิในการขับขี่ คอยสอดส่องถนนหนทางเท่าที่จะทำได้ เพื่อหลีกเลี่ยงภัยเหล่านั้น การทำประกันรถยนต์ โดยเฉพาะประกันรถยนต์ชั้น 1 จะช่วยเพิ่มความสบายใจในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้น

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: Workpoint Todayสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันรถยนต์

กรอกข้อมูลติดต่อ

นอกจากประกันรถยนต์ อยากได้อะไรเพิ่ม?
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  57,878
 • 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 7 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2023 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  14,250
 • วางแผนต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน และต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  ไม่อยากขาดต่อใบขับขี่ ทำความเข้าใจการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน เพื่อวางแผนและเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ป้องกันการทำผิดกฎหมายจราจร
  9,791